@venX – et unikt system til digitale test

@venX kan bruges i mange forskellige sammenhænge.

Fx:

• Før undervisningsstart: Til visitering af nye elever eller studerende som grundlag for undervisningsdifferentiering

• Løbende evaluering og opfølgning: Til vurdering af, om læring rodfæstes og måling af det aktuelle faglige niveau

• Afslutning af et forløb: Til vurdering af, om den enkelte elev eller studerende har nået de faglige målsætninger

• Til træning af udvalgte færdigheder og kompetencer, fx op til eksamen

• Til selvevaluering

• Til elevaktivering

Et workflow
@venX er bygget op i tre paralle systemer, som tilsammen udgør et workflow: Forfatterværktøjet, hvor man udvikler testopgaverne og eksporterer testsæt. Bookingsystemet, hvor man booker test til testtageren. Og Afvikleren, hvor man tager selve testen.

Hvem bruger @venX

@venX bruges i mange forskellige sammenhænge. Til screening af EUD-elever, til de nationale test i folkeskolen, Gyldendals webprøver og meget andet

Afprøv @venX i Elevplan

Fra november 1013 har det været muligt at indsætte en digital test som en opgave i Elevplan. Læs vejledningen her