@venX – Et webbaseret testværktøj

Anvendelse af e-læring til f.eks. differentiering af undervisningen og som online læring har øget behovet for at tilbyde testopgaver på forskellige niveauer, og for at deltagerne kan evaluere sig selv. @venX er svaret på dette.

Kan fx anvendes til:

  • Til visitering af nye elever eller studerende som grundlag for undervisningsdifferentiering
  • Til vurdering af, om læring rodfæstes og måling af det aktuelle faglige niveau
  • Til vurdering af, om den enkelte elev eller studerende har nået de faglige målsætninger
  • Til træning af udvalgte færdigheder og kompetencer, fx op til eksamen
  • Til selvevaluering
  • Til elevaktivering
  • Digitale eksamener

Et workflow @venX er bygget op i tre system-blokke, som tilsammen udgør et workflow. Forfatterværktøjet, hvor man udvikler test-opgaverne og eksporterer testsæt, bookingsystemet, hvor man booker test til testtageren og afvikleren, hvor man tager selve testen.  

 

Hvad får du?

 • En platform, der samler test, brugere og afrapportering et sted
 • Et forfatterværktøj til generering og et start udbud af testformater og -typer
 • Bookingsystem til styring af adgang til test samt til rapporter
 • Testafvikleren, der giver testtageren adgang til de samt til tidligere test resultater
 • Brugeradministration baseret på unilogin og s eget login
 • Brugerrettighedssystem til forfatterværktøjet  
 • Rapportering af deltagernes svar og statistikker over disse.
 • Support og videoguides

Rådgivning

@ventures konsulenter har stor erfaring og ekspertise inden for test i praksis. Vi kan tilbyde rådgivning før, under og efter forløbet, og hjælp til at omsætte resultater til praksis. På denne måde sikres, at vores kunder får mest mulig ud af deres resultater. 

Standard tests

Prøv vores standardtests, hvis I ønsker test, der allerede er udarbejdet og kvalitetssikret. Vi tilbyder blandt andet test i sprogscreening, talforståelse og engelsk. Desuden kan vi udarbejde test, der passer til jeres behov. 

Sikkerhed

Testene har tilknyttet et sikkerhedssystem, der muliggør en forskellig anvendelse til selvtest, træning, visitering eller eksamen/certificering.

Sprogscreening

Projektet “Ny national digital sprogscreening af EUD-elever” skal give et værktøj til skolerne og underviserne, så de får en mere detaljeret viden om elevers sproglige styrker og svagheder i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse.

Projektet er et delprojekt under indsatsen “Bedre faglig læsning og skrivning” 

Engelsk

Projektet “Ny national digital sprogscreening af EUD-elever” skal give et værktøj til skolerne og underviserne, så de får en mere detaljeret viden om elevers sproglige styrker og svagheder i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse.

Projektet er et delprojekt under indsatsen “Bedre faglig læsning og skrivning”