Sådan vælger du testopgavetype

Her får du en introduktion til, hvad der kendetegner 9 af de mest almindelige testopgavetyper i @venX

MC screenshot3

I @venX er der forskellige testopgavetyper, hvor hver testopgavetype har sine særlige kendetegn. Du vælger type afhængig af kontekst, indhold, funktionalitet og målgruppe. En testopgave oprettes på baggrund af en drejebog. Den er vigtig at have på plads, inden du begynder at oprette testopgaver.

Herunder kan du finde information om  9 af de mest almindelige testopgavetyper (klik på linket for mere info om den enkelte type). Det drejer sig om:

  • Multiple Choice, ofte forkortet til MC, betyder egentlig ”flere valgmuligheder”. En Multiple Choice-test er en testtype, hvor testtageren ved hvert spørgsmål får angivet en række valgmuligheder.Der kan oprettes et spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. Der er mulighed for at vælge mere end én korrekt svarmulighed. Det er en meget almindelig testtype, der anvendes i mange sammenhænge. Det er en hurtig test at gennemføre for testtageren, da svarene er givet på forhånd
  • Multiple Choice i skemaform adskiller sig fra en almindelig Multiple Choice ved at spørgsmål og svar er opstillet som i et skema. Det er en meget almindelig testtype, der anvendes i mange sammenhænge. Det er en hurtig test at gennemføre for testtageren, da svarene er givet på forhånd
  • Multiple Choiche på listeform består af et spørgsmål, et antal svarmuligheder efterfulgt af et nyt spørgsmål med et antal svar. Der er kun ét korrekt svar efter hvert spørgsmål.Der bør ikke være alt for mange spørgsmål i en Multiple Choice på listeform, da det kan være uoverskueligt for testtageren at forholde sig til dem på skærmen.
  • En Indsættelsesøvelse er en opgaveform af ”indsæt ord”-typen. Forskellen på denne opgavetype og nogle af de andre lignende er, at alle svarene vil fremgå nederst på siden og skal placeres i de rigtige ”kasser”. Opgaven besvares ved at klikke på ordet, derefter flytte cursoren og klikke på den boks man vil afgive sit svar i. Ordene kan ikke ”trækkes” med musen nede.
  • Rigtig Form er en opgave af ”indsæt ord”-typen. Rigtig form består af en instruktionstekst efterfulgt af en tekst med ord, som mangler og skal indtastes. Ved hvert indtastningsfelt kan skrives en grundform el. lign. af det ord, der skal indtastes. Der er i denne test mulighed for at oprette flere korrekte svar
  • En Rækkefølgeøvelse er en øvelse, hvor fokus er på at sætte ord, sætninger eller billeder i en bestemt rækkefølge. Opgaven løses ved at klikke på ord eller sætninger over i en svarboks
  • En Matchopgave er en instruktionstekst efterfulgt af to søjler. Første søjle indeholder i hver række noget tekst med et tomt felt. Anden søjle indeholder et antal ord, som står i tilfældig rækkefølge. Ved hjælp af klik, flyt og klik skal ordene i anden søjle parres korrekt med ordene i første søjle
  • Cloze-test kan beskrives som en slags læseprøve eller ”indsæt ord”-test. Det er en test, hvor ord i en tekst er udeladt og erstattet med en rullemenu, eller parentes med ord at vælge imellem, hvorudfra der skal vælges et korrekt svar. Cloze testen adskiller sig for eksempel fra Multiple Choice-testen ved at have flere og anderledes anvendelsesmuligheder. Cloze testen kan benyttes dels som en almindelig spørgsmål- og svar-test, hvor svaret skal være indlejret i en tekstuel kontekst, men også i høj grad som en slags læseprøve, hvor testtageren fx skal vælge en korrekt grammatisk form af et ord. Opgaven løses ved at vælge en svarmulighed i hver rullemenu eller parentes i opgaven
  • I Fritekst har testtageren mulighed for at skrive længere svar selv, som læreren retter efter en rettevejledning

Herunder kan du også få videointroduktion til, hvad der kendetegner de enkelte testopgavetyper. Husk at vælge den højeste opløsning 720 dpi (på det lille tandhjul nederst til højre), når du skal se videoen

Intro

Multiple Choice

MC i Skemaform

MC på Listeform

Indsættelse

Rigtig form

Rækkefølge

Match

Cloze

Fritekst

Testopgaver

Opret en testopgave som Cloze-test

Opret en testopgave som Fritekst

Opret en testopgave som Indsættelsesøvelse

Opret en testopgave som Match-øvelse

Opret en testopgave som Multiple Choice

Opret en testopgave som Multiple Choice i Skemaform

Opret en testopgave som Multiple Choice på Listeform

Opret en testopgave som Rækkefølge-øvelse

Opret en testopgave som Rigtig form