Udgivelser

Slide background

FÅ VIDEN MED PUBLIKATIONER OM IT&LÆRING

@ventures er hjemsted for eVidenCenter, Det Nationale Videnceter for e-læring. Videncenteret udvikler og dokumentere viden på e-læringsområdet. På denne side er der henvisninger til de nyeste udgivelser, som eVidenCenter har foretaget de seneste år.

Se mere på videncenterets hjemmeside www.evidencenter.dk.

Temahæfte Runerod

Det digitale læringsspil Runerod er omdrejningspunktet i dette temahæfte. Man kan finde en beskrivelse af spillet, baggrunden for udviklingen af det samt ideer er til, hvordan det kan inddrages i undervisningen. Hæftet indeholder desuden; generelle betragtninger om computerspilsbegrebet, herunder digitale læringsspil og digitale underholdningspil.

Inspiration til Google Docs

Google Doc giver flere brugere mulighed for at arbejde sammen i det samme dokument.  Det kan derfor være ideelt som samskrivningsværktøj, processkrivning og generelt samarbejde. Også i forhold til virtuel vejledning af eleverne kan det være meget relevant. I idéhæftet “Sådan kommer du igang med Google Docs” præsenteres det gratis it-værktøj Google Doc til brug i undervisningen.

It-værktøjer i undervisningen

I idéhæftet “It-værktøjer i undervisningen” præsenteres en række gratis it-værktøjer til undervisningen. Værktøjerne kategoriseres og beskrives ud fra de tre e-læringsformer i Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel, og der gives bud på, hvordan de forskellige værktøjer kan inddrages i undervisningen.

Spil og læring

Læringsspil er for mange en afveksling i den daglige læringsrutine. De giver et afbræk, uden at man dog forlader det faglige indhold, man er ved at arbejde med. Spillene skaber motivation og dermed lyst til at lære mere. I artiklen “Spil og læring” beskrives spil med et læringsindhold og gives inspiration til det videre arbejde.

Web 2.0 i undervisningen

Få viden om og inspiration til at arbejde med web 2.0 teknologier i videregående uddannelser. Hæftet introducerer sociale medier og web 2.0, og der redegøres for teoretisk funderede læreprocesser med web 2.0, og hvorledes disse kan indtænkes i undervisningsforløb.

Visualisering

Få inspiration til  det visuelle aspekt af udvikling af undervisningsmateriale og hvad det er nødvendigt at have fokus på, når der skal planlægges og udvikles grafik til læring på en skærm. Forskellige typer af skærmgrafik gennemgås samt hvordan dette med fordel kan benyttes.

Test din læringsstil

Er du aktivist, pragmatiker, teoretiker, reflektor? Test din præference for læring: afklar, hvordan din læringsstil er,  hvordan du lærer bedst og får stimuleret alle fire læringsstile.
Hvis du tager hensyn til dine læringsstile, vil du bedre kunne bearbejde eller ændre tilbagevendende problemfelter i din arbejdsproces. Herved øges dine muligheder for at opnå en frugtbar læringsproces.

Den e-didaktiske overvejelsesmodel

Skal du tilrettelægge undervisningsforløb med e-læring? Så kan Den e-didaktiske overvejelsesmodel være en hjælp til at strukturere processen. Modellen er et didaktisk funderet værktøj til brug for planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med e-læring.