Projekter

Slide background

Innovation & videndeling gennem e-læringsprojekter

Århus Købmandsskole er med @ventures som udviklingsafdeling og innovatør helt fremme i forhold til at bruge it, e-læring og digitale medier i undervisningen. Ikke mindst med den store strategiske satsning og det interne projekt: Den e-lærende Digitale Skole, hvor alle skolens lærere uddannes til at kunne inddrage e-læring i undervisningen på linje med andre pædagogiske værktøjer.

@ventures er desuden hjemsted for eVidenCenter, Det Nationale Videnceter for e-læring. I videncenteret arbejdes med projekter og udviklingsprogrammer. Projekterne sigter mod at nyttiggøre videncenterets viden i uddannelserne. Nyttiggørelsen skal ske i den praktiske undervisning, enten som e-læringsbaserede delforløb eller som en fuldstændig pædagogisk og didaktisk omlægning af undervisningen. Programmerne har som mål at undersøge, dokumentere og udvikle viden på e-læringsområdet. Programmerne skal danne grundlag for formulering og igangsætning af nye projekter, hvor den nye viden nyttiggøres.

På denne side er der henvisning til en række af de projekter, som @ventures, Århus Købmandsskole og eVidenCenter er involveret i. Se også videncenterets hjemmeside http://evidencenterinfo.dk/

  • Blended Designs skaber nye muligheder for læring i forhold til elever i detailhandlen
  • Faglig læsning og i-bøger i undervisningen undersøger om og hvordan i-bøger kan bruges bedst muligt i undervisningen, og hvilke barrierer der er.
  • Fraværsbekæmpelse gennem e-motivation har fokus på at finde nye måder at differentiere undervisningen på, så eleverne motiveres yderligere
  • It-afklaring på svejseområdet afdækker, hvordan AMU-lærere kan gennemføre individuel kompetenceudvikling for kursusdeltagerne mere effektivt og differentieret ved hjælp af it-værktøjer og e-læring
  • It-støttet innovationspædagogik tilfører  metoder og værktøjer til AMU-læreres undervisningspraksis, som kan understøtte udvikling af kursusdeltageres evne til at overveje og indtænke nye arbejdsprocesser og løsninger i deres arbejdspraksis.
  • Runerod er et læringsspil til matematik – til børn, der lærer bedst, når de leger
  • eSkoler midt omfatter bl.a. en opkvalificering af læreres kompetencer til at gøre sig didaktiske overvejelser og vurdere forskellige teknologier på ungdomsuddannelser i Region Midtjylland
  • Et værktøj til Digital sprogvisitering af EUD-elever skal bl.a. være med til at afdække elevers før-faglige og sproglige forståelse og samtidig anvise handlemuligheder
  • Digitale læremidler spiller en stadig stigende rolle i undervisningen. Det skal lærerne klædes på til at udnytte, så den eleverne får de bedste og mest kvalificerede muligheder for læring. Det har projektet Didaktikken tilbage til læreren fokus på
  • Virtuel vejledning kræver, at man som underviser tænker ud af boksen og tør eksperimentere. Samtidig er det vigtigt, at man organiserer indholdet og tilrettelægger sin tid som vejleder. Det var konklusionen i projektet Virtuelle vejledningsformer med Web 2.0