Digitale test på Århus Købmandsskole

Digitale test er et af omdrejningspunkterne for Århus Købmandsskoles digitale strategi. I 2012-2013 er nye elever på Århus Købmandsskole blevet testet i forhold til engelsk, dansk og talforståelse samt deres foretrukne læringsstil.

De digitale test giver underviserne en mere detaljeret viden om elevers faglige styrker og svagheder. Målet er, at undervisningen på sigt kan tilpasses mere til den enkelte, og at man får et klarere billede af en given klasses niveau, og hvordan den udvikler sig. Samtidig indikerer testene, hvilke elever der har brug for faglig hjælp eller it-støtte. De svageste bliver testet yderligere og får tilbudt hjælp.

@ventures, har udviklet testsystemet @venX, som EUD-elever testes i, og som også ligger bag de nationale test, der anvendes i folkeskolen.

Derudover bruger flere undervisere test-værktøjet Socrative til hurtige og elevaktiverende test.

Den e-lærende Digitale Skole

Digitale test er ét af mange tiltag som Århus Købmandsskole iværksætter under deres store digitale satsning Den e-lærerende Digitale skole.