Markedsføringsøkonomstuderende fra erhvervsakademierne i Danmark går til eksamen foran en computerskærm

I maj og juni 2013 gennemførte ca. 1500 studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen på erhvervsakademierne i Danmark deres eksamen efter første år digitalt. Det betyder, at censor og underviser er erstattet af en computer.

Erhvervsakademierne i Danmark var i 2012 dansk frontløber med digitale eksaminer. Erfaringerne var så gode, at de i 2013 skød nye digitale eksaminer i gang i fagene: kommunikation, organisation, statistik, erhvervsjura og international økonomi. Den digitale eksamen afløser en eksamen, der ellers var mundtlig.

Uddannelseschef Kim Sørensen Ramus, Markedsføringsøkonomi, Erhvervsakademi Aarhus, er meget positiv overfor resultaterne:

”På markedsføringsøkonomuddannelsen har vi gennem en årrække forsøgt med forskellige modeller for vores 1. årsprøve, uden at kunne finde det rette koncept”, siger han. ”Vores løsninger faldt altid på, at der manglede et reelt tværfagligt aspekt, når alle faggrupper skulle repræsenteres. Med den digitale eksamen får vi afdækket vidensniveau og delvist færdighedsniveau i alle fag, således at vi kan fokusere vores caseeksamen på at være reelt tværfaglig.”

@ventures, kompetencecenter for e-læring, står bag den digitale eksamen med testsystemet @venX, der også bruges til de nationale test i folkeskolen.

”Der er en række af åbenlyse fordele – for uddannelsesinstitutionerne, underviserne og den studerende – ved at bruge digitale eksaminer som en mulighed”, siger Michael Lund-Larsen, Centerchef  for @ventures. ”Digitale eksaminer er som udgangspunkt mere effektive og ressourcebesparende i forhold til det antal af timer, som ellers anvendes på at udvikle, gennemføre og rette eksamener. Fagene, den studerende er oppe i, vægtes ligeligt, og der er tydeligt tværfaglige fordele. Og sidst, men ikke mindst, får underviserne et værktøj, som giver forskellige pædagogiske og didaktiske muligheder i forhold til fx planlægning og differentiering.”

Den digitale eksamen er selvrettende, og den studerende får sit resultat umiddelbart efter testen, som varer to timer.

Læs mere om testsystemet @venX