Digitale test kan afdække læse-skrivevanskeligheder

VUC Aarhus har testet nye elever på 9. og 10. klasses niveau digitalt i dansk

Formålet er at identificere elever med læse-skrivevanskeligheder tidligere og sikre, at flere gennemfører eksamen. Indtil nu har 250-300 elever gennemført en digital test i forbindelse med skolestart.

Redningskranse til eleverne
På VUC Aarhus har man i det sidste halve års tid været i gang med at implementere, og siden september 2012, anvende digitale test til nye elever i 9. og 10. klasse i dansk. Det sker i naturlig forlængelse af en indsats, der allerede har været i gang på VUC Aarhus i flere år, hvor man har haft særligt fokus på, at også elever med læse-skrivevanskeligheder gennemførte eksamen. Indtil nu har man brugt papirtest til at finde ud af, hvor læse-skriveudfordringerne var. Men nu er papirtestene digitaliseret, tilpasset og gjort obligatoriske. Desuden er der igangsat en række støtteaktiviteter,– eller redningskranse, som VUC Aarhus også kalder dem, fordi det indikerer, at eleven også selv skal gøre noget for at blive ”reddet”.

Hvad kan digitale test som papirtest ikke kan?
“Digitale test giver et helt andet overblik end test på papir”, siger Charlotte Mikkelsen, som er uddannelseschef på VUC Aarhus. “Og hidtil har det været mere op til den enkelte lærer, om eleven blev testet, og hvordan det blev gjort. Sådan er det ikke længere. Målet med de digitale test er at teste systematisk og ensartet for på den måde at give os det bedst mulige overblik, så vi kan sætte ind med en tidligere indsats i forhold til eleven, hvis der er behov for det. Fx sikre, at eleven har adgang til prædiktionsprogrammet CD ORD fra starten, og at læsevejlederen målrettet understøtter, at der tages hånd om den enkelte elev.

“Vi har også elever, som har etableret nogle strategier, der meget effektivt dækker over deres læse-skrivevanskeligheder,  siger Line Märcher Ottosen, som er læsevejleder på VUC Aarhus.-  Men det ser ud til, at det er sværere at ”snyde” de digitale test.  Vi har fx en tosproget elev,  som vi har testet digitalt, og det viser sig, at han ikke er på det niveau, vi troede, han var.”

Hvad kræver det at anvende digitale test?
“Vi har et meget højt ambitionsniveau, og vi ønsker at tage bedst mulig hånd om vores elevers behov”, siger Charlotte Mikkelsen.”Derfor var vi fra starten indstillede på, at hvis vi skulle gøre det, så skulle det gøres ordenligt. Det indebærer bl.a., at indførsel af digitale test sker ud fra en pædagogisk vinkel , og at der er skabt en organisering omkring indsatsen.  Så derfor kræver det selvfølgelig også ekstra ressourcer, i hvert fald i starten.”

Mangler I noget i forhold til de digitale tests?
“Vi mangler umiddelbart muligheden for at kunne vurdere den skriftlige fremstilling”, siger Ida Schreiber, som også er læsevejleder på VUC Aarhus. – “Derudover har der været nogle tekniske startvanskeligheder, men dem regner vi med, er ryddet af vejen til næste gang, vi skal teste.”

Hvad vil I bruge digitale test til i fremtiden?
“Vi kalder det her år 1 (skoleåret 2012-13, red)”, siger Charlotte Mikkelsen. “Inden vi indførte testene, har vi været gennem en række overvejelser. Det betyder bl.a., at anvendelsen af de digitale test er sket i sammenhæng med en organisatorisk ændring, hvor læsevejlederne spiller en helt central rolle for at bringe erfaringer ud i organisation og følge op på aktiviteter. Det samme vil vi gøre, hvis vi begynder at bruge digitale test på andre områder, fx i forhold til visiteringen, hvor man også sagtens kunne forestille sig, at det kunne være et godt værktøj.  På sigt vil vi måske også få mulighed for at sammenligne med andre VUC-skoler, hvis de begynder at bruge digitale test.”