Sådan finder, kopierer og tilpasser du en testopgave

Her kan du se, hvordan du finder, kopierer og tilpasser en eksisterende testopgave i @venX

Vil du hellere se vejledningen som video? Så klik på ikonet herover

Dette er en præsentation af test-opgavesiden i @venX´s forfatterværktøj. I denne vejledning får du et overblik over testopgaveoversigten, herunder de forskellige søgefunktioner og kolonner. Du ser, hvordan du kan kopiere og ændre en eksisterende testopgave.

En testopgave er et enkelt spørgsmål i et samlet test-sæt. Under fanebladet Opgaver kan du oprette, kopiere, redigere, søge efter og slette testopgaver. Vi skal her gennemgå, hvordan du kan finde en eksisterende testopgave, kopiere og ændre i den.

Opgaveoversigt

Vi starter med en gennemgang af opgaveoversigt og kolonner.

Log ind og gå ind under fanebladet Opgaver. Har du ikke allerede login, så send en mail til support-ventures@aabc.dk

Valgmulighederne under Opgaveoversigten giver dig mulighed for at præcisere din søgning og finde konkrete testopgaver. Opgaveoversigten er inddelt hierarkisk, så Profilområde fx ligger på samme niveau som Klassetrin og dermed er underordnet Fag. Forfatter er som sådan ikke en del af hierarkiet, men blot en del af søgefunktionen.

Under Opgavenummer/titel kan du indtaste en titel eller et nummer på en testopgave og søge på den.

Under Uddannelse og Fag kan du søge på uddannelsesniveau, fx HHX og fagområde, fx Dansk.

Under Profilområde og Klassetrin kan du søge på forløb og niveau, fx Innovation og Fælles. Hierarkiet kan udvides, hvis du ønsker at have flere uddannelser og fag med. Dette gøres ved at sende en mail til systemadministratoren support-ventures@aabc.dk

Siden Opgaveoversigt under fanebladet Opgaver
 
 

Kolonner

Lad os se nærmere på kolonnerne.

Opgavenummeret angiver, hvilket nummer testopgave er tildelt. Titel er testopgavens titel. Opgavetype angiver, hvilken opgavetype der er tale om, Indgår i angiver hvor mange testsæt testopgaven indgår i, og Forfatter er, hvem der har oprettet testopgaven. Under Label kan du tilføje metadata til den enkelte testopgave (gælder kun egne testopgaver) i forhold til forskellige kategorier, enten når du opretter den eller senere. Link er et link til testopgaven og under Prøv kan du se og afprøve den konkrete testopgave. Klikker du på det, kommer den konkrete testopgave frem:

Eksempel på, hvordan en aktuel testopgave ser ud ved at klikke på Prøv

Find og kopier en testopgave

Nu skal vi finde og kopiere en eksisterende opgave: Dette kan også gøres ved blot ved at skrive testopgavens titel eller nummer i det første søgefelt. Det kan dog kun bruges, hvis du kan huske den præcise titel.

Vi vælger her at søge på en test på HHX i faget Dansk. Klassetrin er niveau A og Profilområdet er Kommunikation. Så klikker vi Søg og disse testopgaver, som vist på skærmdumpet, kommer frem.

Eksempel på søgeresultater

Viser din søgning mange testopgaver, som vist, kan du evt. klikke på overskriften under den enkelte kolonne. Så får du mulighed for at sortere i stigende og faldende a-å sortering i de enkelte kolonner.

Kommer der mange søgeresultater resultater frem, kan du få et bedre overblik at klikke på overskriften til enkelte kolonne

Vi vil nu kopiere en eksisterende testopgave. Det gør du ved først at finde ud af Opgavenummeret på den testopgave, du ønsker at kopiere. Klik herefter på knappen Opret kopi

Klik på knappen Opret kopi for at oprette en kopi af den eksisterende testopgave

Nu kommer du ind på siden, hvor testopgaven skal oprettes. Skriv nummeret eller titlen på testopgaven i feltet nederst og navngiv den i feltet øverst. Her er det vigtigt at navngive din testopgave, så det giver logisk mening, og du nemt kan finde den igen.

Her skal du navngive din testopgave, så det giver logisk mening og du nemt kan finde den igen

Nu kan du vælge mellem Opret kopi og Opret kopi med label. Vælger du den sidste kopierer du også de metadata, som er oprettet på den konkrete testopgave.

Her klikker vi bare på Lav kopi.

Så kommer din kopi af den eksisterende testopgave frem. Du kan nu redigere i den efter behov.

Klik på Gem. Nu er der oprettet en kopi af testopgaven med den titel, du har givet opgaven.

Nu kan du redigere testopgaven og tilpasse den til egne ønsker

Du kan se din testopgave med det samme ved at klikke på Vis Opgave ikonet ud for lige ud for Titel-feltet.

Så kommer testopgaven frem.

Du har nu oprettet din egen kopi af en eksisterende testopgave. Du kommer tilbage til testopgaveoversigten ved at klikke på linket Opgaver.

Her kan du senere finde og evt. redigere i din testopgave igen.