Sådan opretter du en testopgave

Her kan du få en generel introduktion til, hvordan du opretter en testopgave i forfatterværktøjet

Vil du se vejledningen som video? Så klik på billedet herover

Dette er en præsentation af skabelonen for testopgavetyper, baseret på testopgavetypen Multiple Choice. Nogle skabeloner ser lidt anderledes ud, men principperne er stort set de samme. For mere udførlig gennemgang anbefales at læse vejledninger til eller se videoerne for de enkelte testopgavetyper.

En testopgave oprettes på baggrund af en drejebog. Den er vigtig at have på plads, inden du begynder at oprette testopgaver.

Start med at gå ind under fanebladet Opgaver.

Ved oprettelse af en testopgave, skal du først i søgeoversigten vælge Uddannelse, Fag, Klassetrin og Profilområde.  Når dette er valgt, klikker du på knappen Opret opgave øverst i højre hjørne af skærmen.

Nu kommer vi ind på en ny side. Her skal du give testopgaven et navn eller nummer, der gør den let at finde senere hen. Det testopgavenummer, du giver den, skal være unikt og sige noget om testopgaven. Et nummer behøver ikke nødvendigvis bestå af cifre, men kan også indeholde forkortelser, der gør det let at identificere opgaven igen. En god fremgangsmåde er at benytte syntaksten: uddannelse, fag, klassetrin emne og løbenummer.

Et eksempel på et nummer kunne være: FS_DK_08_FE_01

Nummeret her angiver, at uddannelsen er folkeskolen (FS), at det er faget dansk (DK), at det er til 8. klasse (08), at det er i emnet folkeeventyr (FE) og at det er den første opgave i rækken af folkeeventyr.”

Nu skal vi vælge, hvilken testopgavetype der er tale om. Som sagt er der her tale om opgavetypen Multiple Choice. Så den vælger vi.

Nu kommer vi ind på selve testopgaveskabelonen til Multiple Choice.

Som ved de andre opgavetyper udfyldes først Titel og evt. Trinmål.

Øverst er der mulighed for i tekstfeltet Opgaveformulering at angive vejledning eller instruktioner til løsningen af opgaven. Du kan også vælge at lade feltet være tomt.

spørgsmålsfeltet skrives både den relevante tekst samt det korrekte svar.

Hvis du på forhånd har valgt, at der kun er et korrekt svar, så vil du vælge Hvert svar tæller for sig.

Hvis du vælger: Alle svar skal være korrekte for at det tæller betyder det, at testtageren skal have udfyldt alle svar korrekt for at kunne få point for testopgaven.

 Sprog angiver, hvilket sprog du vil have vist knapper og hjælpetekster på (Dansk eller Engelsk)

Når du har udfyldt din opgave, klikker du på Gem. Du kan nu se testopgaven ved at klikke på ikonet ved siden af titlen.

Når du har gemt din testopgave kommer Responstekst-knappen frem. Her kan du skrive, hvad du ønsker, at testtageren skal få frem på skærmen ved henholdsvis ét korrekt eller ikke korrekt svar.

billede 4

Her kan du skrive, hvilken respons testtageren skal have på henholdsvis rigtigt og forkert svar.

billede 5

Vær opmærksom på, at du skal gemme og lukke vinduet til responsteksten, når du er færdig.

Er opgaven som du ønsker, den skal være, er du nu færdig.

Du kommer tilbage til testopgaveoversigten ved at klikke på fanebladet Opgaver.