Opret en testopgave som Multiple Choice

Her kan du se, hvordan du opretter en testopgave som Multiple Choice

Se videoen eller læs vejledningen herunder

Definition

Multiple Choice, ofte forkortet til MC, betyder egentlig ”flere valgmuligheder”. En Multiple Choice-test er en testtype, hvor testtageren ved hvert spørgsmål får angivet en række valgmuligheder. Der kan oprettes et spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. Der er mulighed for at vælge mere end én korrekt svarmulighed. Det er en meget almindelig testtype, der anvendes i mange sammenhænge. Det er en hurtig test at gennemføre for testtageren, da svarene er givet på forhånd.

Sådan laver du en testopgave som Multiple Choice

Vælg Multiple Choice-testopgavetypen i oversigten

Titel, opgaveformulering og spørgsmål indtastes  (i denne opgave bruges feltet ”Opgaveformulering” ikke).

For at kopiere noget fra et Word-dokument ind i testen,  skal du først trykke på tasten Kilde, ellers kopieres diverse koder fra Word-dokumentet med. Efter indsættelsen tryk igen på Kilde:

Svarmulighederne tastes ind som vist nedenfor – her bruges kun tre. De sidste to ubrugte svarmuligheder kan slettes ved at trykke på skraldespandsikonet ud for den ubrugte svarmulighed. Flere svarmuligheder kan indsættes ved at trykke på knappen Opret ny svarmulighed i bunden:

Du definerer det rigtige svar ved at vinge det af i boksen til venstre, som her er: udskille vand og urinstof og derefter klikke på Gem

Det er ikke muligt at gemme en opgave uden en valgt svarmulighed.

Du kan se din testopgave ved at klikke på Afprøv testopgave (det brev-lignende ikon) ud for din opgavetitel, hvorefter opgaven vil åbnes i et nyt vindue:

Du kan her teste, om den fungerer ved at trykke på en svarmulighed og derefter på tasten Svar / gå videre:

Du kan nu se, om svarene er som de skal være:

Hvis det passer, er du nu færdig med at oprette opgaven. Du kommer tilbage til opgaveoversigten ved at trykke på Opgaver øverst på siden.