Sådan samler du et testsæt

Her får du en introduktion til, hvordan du samler testopgaver til et testsæt og klargør den til Booking

Se  videoen eller læs vejledningen herunder

Opret testsæt

Du starter med at gå ind under fanebladet Test.

Der kan sorteres alfabetisk i hver kolonne: Testnavn, testtype, produkt, beskrivelse, forfatter, link prøv, kopier, slet. Den røde markering betyder, at du kan gå ind og tilrette testsættet. Det er kun dine egne testsæt, du kan redigere eller slette i.

Inden du tilknytter testopgaver til et testsæt, skal du definere testsættets rammer – altså hvordan testen skal afvikles overfor eleverne. Det gør du under knappen ”Opret test”.

Du kommer nu ind på siden Opret test.

  • Under Navn vælger du et sigende navn til testsættet
  • Under Beskrivelse kan der evt. vælges en beskrivelse
  • Under Produkt vælger du ved hjælp af rullemenuen, hvilket produktnavn testsættet skal fremstå med i Booking
  • Under Sortering kan du vælge den sortering du ønsker i Bookingen Lader du feltet stå tomt, sorteres der automatisk i alfabetisk rækkefølge
  • Her kan du vælge, hvilket sprog knapperne i selve opgaverne skal være på.

 

Definer afvikling

Du kan vælge i alt 4 typer af, hvordan testtageren skal afvikle testen:

  • Selvtest og visiteringstest er sekventielle. Det vil sige, at testtageren kun kan gå frem og ikke kan gå tilbage til de enkelte testopgaver, når de er besvaret.
  • Ved Eksempeltest og Eksamenstest kan testtageren bladre mellem de enkelte testopgaver og fx se dem alle igennem en ekstra gang, inden testtageren afslutter testen.
  • Visiteringstest og Eksamenstest kan eksporteres til bookingsystemet og læreren har mulighed for at aflæse testtagerens testresultater der.
  • Selvtest og Eksempeltest kan ikke eksporteres. Her skal man i stedet klippe URL`en fra oversigtssiden og give til testtageren. Det er dermed kun testtageren selv, der kan se testresultaterne.

 

Benyt randomudvælgelse

Knappen Benyt randomudvælgelse er kun relevant, hvis du har en opgavebank, som alle opgaver trækkes fra. I modsat fald skal du blot se bort fra denne funktion.

Afrapportering

Pointberegning – Itembaseret betyder, at testtageren får point hver gang der svares rigtigt. Opgavebaseret betyder, at testtageren kun får point, hvis alle svar er korrekte i den enkelte testopgave.

Karakterer: Hvis du ikke klikker her, får testtageren i stedet for karakter at vide, hvor mange procent vedkommende har svaret korrekt.

Afrapportering for eleven

Her kan du vælge om testtageren skal kunne se resultatet af testsættet, når testen er afviklet og hvilke informationer testtager evt. skal have

Klik på Gem

 

Du er nu klar til at tilknytte testopgaver til dit testsæt

Tilknyt testopgave – Her skal du skrive det præcise navn på testopgaven

Tilknyt testopgaver –Her husker systemet, hvor du sidst har lavet testopgaver og finder det samme sted igen

 

Opret kategori

Hvis du senere ønsker at kunne se testresultaterne i en radarvisning i bookingsystemet, er det nødvendigt, at testopgaverne ligger i kategorier

Hver kategori svarer til et fagligt område i radarvisningen.

Kategorierne vil også fremgå for testtagerene, hvis der er valgt Eksamenstest under Afvikling.

Hvis en test indeholder kategorier, må ingen opgaver ligge uden for en kategori. Du opretter kategorien og flytter den med nummersystemet op til den placering, kategorien skal have. Testopgaverne vil herefter lægge sig under kategorien.

n

 

Vedligehold testsamling

Her kan du ændre på indstillingerne for selve testsættet.

 

Afprøv testen

Det færdige testsæt kan ses ude på forsiden under fanebladet ”Test” og er nu klar til afprøvning og eksport til Booking