Sådan sammenligner du testresultater

Se, hvordan du kan få vist testresultaterne, så du både kan sammenligne dem andres og få et overblik over den enkelte elev, fx ift progression 

Start med at klikke på Benchmark rapporter i venstremenuen og angiv klassenavn eller en del heraf i feltet Klassefilter til venstre.

Find den eller de ønskede klasser ved at klikke på Udsøg Klasser.

Vælg den eller de ønskede klasse ved at vinge den af under Klassenavn i venstre side.

Nu kommer den ønskede liste frem med Testnavn og Bookingnavn. Under Bookingnavn kan du se alle de bookinger, som klassens elever indgår i.

I feltet øverst midtfor kan du vinge af, om det kun er klassens elever, der skal med i visningen. Gør du ikke det, kommer alle eleverne med, når du vælger, hvilke test/bookinger der skal sammenlignes. 

Herefter vinger du af, hvilke test/bookinger der skal sammenlignes i kolonnen til venstre for testens navn.

Når de ønskede test/bookinger er markeret, klikkes på [Vis %-rapport]-knappen. Så kommer dette frem:

Du kan klikke på den øverste bjælke for at få vist søgekriterierne.

De øverste rækker i visningen angiver, hvilke fag der er tale om og under kolonnerne Navn og Klassenavn, kan du se resultaterne for de enkelte elever og sammenligne dem. Enkelte testresultater er angivet med minus 1. Det betyder, at testen ikke er afsluttet. Det kan du gøre under menupunktet Testresultater i venstre side. Klik herefter på Skift status, så kan du vælge om du afslutte eller slette elevens testresultat.

Klasserapporter

Under Klasserapporter kan du sammenligne én eller flere klasser og  eleverne med hinanden – fællesmængden af testresultaterne kan vises grafisk sammen med elevens testresultater.

Start med at vælge Klasserapporter i menupunktet til venstre

Herefter søger du på klassens navn under Klassefilter øverst på siden og evt. på den type, du er interesseret i under [Testfilter], fx Tal

Herefter vælger du de test, du gerne vil have vist ved at sætte flueben ud for dem og klik [Vis test].

Hvis du klikker under en given elev under kolonnen Procent korrekt kan du få vist en grafisk fremstilling af elevens testresultater i sammenligning med klassen – et såkaldt kompetencespind.