Sådan opretter du en elev i Bookingen

Her kan du se, hvordan du opretter én eller flere elever, som skal tage en test

Under Administration i panelet i venstre side, er der mulighed for at tilføje, redigere og fjerne elever. Der er både mulighed for at tilføje dem enkeltvis eller via masseoprettelse. Samtidig er det en oversigt over alle oprettede elever.

 Oprettelse, redigering og sletning af elever

Ved oprettelse af en elev, klikkes i panelet i venstre side under Administration på underpunktet Elev.

Derved vises en oversigt over samtlige elever. Under listen med navne forefindes knappen Opret elev.

30

Eleven er derefter oprettet og vil fremgå af elevlisten

Ønsker du at redigere i elevens navn eller oplysninger, gøres dette ved ud for elevens navn i elevoversigten at trykke på [Rediger]. Derved fremkommer samme infoboks som ved oprettelsen af en elev, og du har her mulighed for at redigere Brugerid, Navn, Password samt Klassenavn. Ved klik på [Ok] gemmes de nye oplysninger.

Sletning af en elev foregår på lignende måde ved i oversigten over elever ud for den enkelte elevs navn at trykke på knappen [Slet]

Du vil herefter blive bedt om at bekræfte sletningen og har samtidig mulighed for at annullere.

Masseoprettelse af elever

Ved oprettelse af flere elever på en gang kan du med fordel benytte dig af værktøjet [Masseoprettelse]. Dette finder du  under menupunktet [Administration] som et underpunkt, der hedder [Elev masseoprettelse]

Der vil nu fremkomme et skærmbillede, hvor det er muligt at indtaste Klassenavn samt tilføje eleverne i tekstfeltet Elev.

I feltet ”Klassenavn” skrives navnet på den klasse, som eleverne skal tilknyttes.

For at oprette en elev skal du  i ”Elev”-tekstfeltet for hver elev skrive: BrugerId, Navn, Password – alle adskilt af et komma. Skriv kun en elev pr. linje.

Når et passende antal elever er noteret trykkes på knappen [Opret]. De oprettede elever vil derefter fremgå nederst i feltet med [Oprettede elever].

Ved eventuelle fejl i formatet for indtastningen vil dette fremgå af feltet [Fejlbehæftede elever]. Disse elever vil således ikke være oprettede. Følg derefter proceduren igen for evt. fejlbehæftede elever og sikr dig, at retningslinjerne for formatet er overholdt, så eleverne bliver korrekt oprettede.

 

Hvis du har alle eleverne indskrevet i et regneark, kan du gemme regnearket som en CSV-fil – vælg ”CSV (semikolonsepareret)” som filtype (der kan desværre ikke vælges kommasepareret).

Åben den gemte fil med Wordpad, Notesblok eller en tilsvarende teksteditor. Erstat alle semikolonner med komma (brug Erstat under Rediger-menupunktet). Marker herefter alle eleverne, kopier dem og indsæt dem i [Elever]-tekstfeltet under [Elev masseoprettelse].

Husk at oprette eleverne klassevis!