Spørgeskema

Under menupunktet Spørgeskema kan skolen udsende spørgeskemaet.

Menupunktet indeholder underpunkterne:

Udsend spørgeskema: Her kan du redigere og udsende mails med spørgeskemalinks samt rykkere til virksomhedernes respondenter.

Liste over links til spørgeskema: Her kan du se en samlet liste over virksomhedsregistret uploadet i indeværende kvartal samt spørgeskemalinks til respondenterne.

Følg VTU: Her kan du følge med i svarprocenten på de uddannelsesretninger, der har fået tilsendt et spørgeskema, samt se hvornår spørgeskemaet og eventuelle rykkere er blevet udsendt.

Udsend spørgeskema

Under menupunktet Spørgeskema -> Udsend spørgeskema kan skolen redigere og udsende mails med spørgeskemalinks samt rykkere til virksomhedernes respondenter, dvs. de personer på praktikstederne, som skal evaluere skolens elever.

Før du kan udsende spørgeskemaet, skal du i indeværende kvartal uploade samtlige repspondenter under menupunktet Virksomheder -> Se og opret virksomheder.

Send mail

For at udsende spørgeskemaet fremsøges og afkrydses først de uddannelsesretninger, som skal deltage i VTU’en.

Når der trykkes på Send spørgeskema udsendes der mails til respondenterne fra de udvalgte uddannelsesretninger.

Du kan se de respondenter, som får tilsendt en mail, under menupunktet Spørgeskema -> Liste over links til spørgeskema.

I tabellen Uddannelsesretninger med tilsendt spørgeskema kan du se, hvilke uddannelsesretninger, der skal har fået tilsendt mails og hvornår.

Det er kun muligt at udsende én mail per respondent i indeværende kvartal. Efter genupload af et opdateret virksomhedsregister, vil kun de nye respondenter få tilsendt mails. Se i øvrigt afsnittet “Se og opret virksomheder” under “Virksomheder” for mere detaljeret information.

Se mail

Du kan se og redigere mailens ordlyd før udsendelse ved at trykke på Se mail. Specielt kan du udfylde Institutionens retur e-mail, som er den e-mail adresse på skolen, respondenter med eventuelle spørgemål, kommentarer osv. skal henvende sig til.

Send rykker

Du kan udsende en rykker til de respondenter, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, ved at trykke på Send rykker. Respondenter, som allerede har deltage i VTU’en i indeværende kvartal, modtager ikke nogen rykker.

Du kan sende i alt tre rykkere til samme respondent og kun én rykker per dag. Du kan ikke udsende rykkere på samme dag, du har udsendt spørgeskemaet.

Se rykker

Du kan se og redigere rykkermailens ordlyd før udsendelse ved at trykke på Se rykker. Specielt kan du udfylde Institutionens retur e-mail, som er den e-mailadresse på skolen, respondenter med eventuelle spørgemål, kommentarer osv. skal henvende sig til.

Spørgeskemaudsendelse uden om systemet vha. eBoks elle lignende

Du kan vælge at udsende spørgeskemalinksene manuelt uden om systemet vha. eBoks eller lignende. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis skolen ikke har et register over virksomhedernes mailadresser.

Proceduren er som følger:

  • Du uploader én samlet liste over de virksomheder, som skal have tilsendt spørgelinks uden om systemet, under Virksomheder -> Se og opret virksomheder.
  • Du går derefter ind under Spørgeskema -> Liste over links til spørgeskema, kopiere respondenternes spørgeskemalinks og sender dem til respondenterne via f.eks. eBoks.

Hvis du ikke kender respondenternes mailadresser (som kræves af systemet ved upload), kan du opdigte mailadresser på formen: respondent@mail.dk. Giv hver respondent sin egen unikke mailadresse.

OBS!

Du skal være opmærksom på, at

  • tidligere uploadede virksomheder skjules, når et ny virksomhedsregister uploades. Du kan altid uploade det tidligere register igen.
  • svarprocenterne under Spørgeskema -> Følg VTU (samt Rapporter -> Se resultater) ikke længere er rigtige, hvis du udsender spørgeskemalinks uden om systemet. Det skyldes, at svarprocenten regnes som: Antal modtagne besvarelser / Antal udsendte spørgeskemaer ∙100%.

Du kan dog altid se, hvem og hvor mange respondenter der har besvaret spørgeskemaet ved at trykke på svarprocenten under Spørgeskema -> Følg VTU.

Liste over links til spørgeskema

Under menupunktet Spørgeskema -> Lister over links til spørgeskema kan du se en samlet liste over virksomhedsregistret uploadet i indeværende kvartal. Listen indeholder samtlige oploadede oplysninger om virksomheden (CVR-nummer og navn), lærestedet (P-nummer, navn, adresse, by og telefonnummer) og respondenterne (e-mail og uddannelsesretning) samt respondentens spørgeskemalink.

Ved udsendelse af spørgeskemaet sendes der udelukkende mails og rykkere til repsondenterne på denne liste.

Spørgeskemalinket er unikt for hver kombination af uddannelsesretning (uddannelsesnummer), lærested (P-nummer) og respondentmail.

Følg VTU

Under menupunktet kan Spørgeskema -> Følg VTU kan du følge med i svarprocenten på de uddannelsesretninger, der har fået tilsendt et spørgeskema.

Svarprovcenten beregnes som:

Svarprocent= Antal modtagne besvarelser / Antal udsendte spørgeskemaer ∙100%

Du kan også se, hvornår spørgeskemaet samt eventuelle rykkere er udsendt.