Forside

Under menupunktet Forside kan du se, hvordan du som administrator overordnet administrerer din skoles VTU på VTUEUD.dk.

Administration af VTU’en har følgende overordnede flow:

Opret virksomheder

Under Virksomheder -> Se og opret virksomheder skal skolens administrator oprette et register over de virksomheder, som skolen har praktikaftaler med, og som skal have tilsendt en mail med spørgeskemalink. Oprettelsen sker ved upload af ét samlet register. Registret er kun aktivt i det indeværende kvartal, og administratoren skal uploade et ny register hvert kvartal, skolen ønsker at udsende spørgeskemalinks.

Udsend spørgeskema

Under Spørgeskema -> Udsend spørgeskema kan skolens administrator udsende mails med spørgeskemalinks til virksomhedernes respondenter. Det er også muligt at udsende rykkere til respondenter, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet.

Følg VTU

Under Spørgeskema -> Følg VTU kan skolen følge med i, hvor mange respondenter der har besvaret det udsendte spørgeskema.

Se rapporter

Under Rapport -> Se resultater kan skolen trække søjlediagram- og indsatsrapporter over VTU’ens resultater. Og under Rapport -> Sammenlign resultater kan skolen lave sammenligningsrapporter på uddannelsesretninger og netværkets institutioner.

Indberet data

Under Indberet data kan skolens administrator indberette de indsamlede data til STIL. Der er åbent for indberetning følgende datoer i hvert kvartal:

1.-7. januar

1.-7. april

1.-7. juli

1.-7. oktober

Indberet-knappen er kun synlig i disse perioder.