@venQuest – et evalueringsværktøj

Arbejdet med at måle, dokumentere og udvikle kvalitet får stigende betydning for offentlige og private organisationer. Derfor er der brug for brugervenlige webbaserede værktøjer til at sikre hurtige og effektive evalueringer og analyser. @venQuest er svaret på dette! 

@venQuest er et survey-program udviklet og designet hos @ventures og flere 1000 brugere har anvendt og tilgået systemet. Vi udvikler hele tiden på systemet, så det altid imødekommer de nyeste problemstillinger og behov.

@venQuest skaber muligheden for at gennemfører og evaluere forskellige undersøgelser.

  • Adgang til at generere forskellige rapporter og eksportere disse

  • Mulighed for at designe systemet, så det passer med brugerens behov

  • Adgang til en studenter-version (@venQuest eSurvey)

  • Mulighed for at tilkøbe standardløsninger

  • Et fleksibelt evalueringsværktøj

  • Adgang til administration af respondenter

  • Adgang til at oprette spørgeskemaer med et bredt udvalg af svartyper og skemaer

  • Adgang til bruger administration

  • Support

AddOn-produkter til @venQuest

@ventures gennemfører kvalitetsmålinger i survey-systemet @venQuest med AddOn-produkter inden for specifikke områder (fx ETU, VTU, MTU mv.) for ca. 75 institutioner.

Det er kendetegnende for AddOn-produkterne, at de er udviklet med henblik på at bringe præsentationen af data ud i organisationen, så fortolkningen af disse kan foretages blandt de, hvor data er indsamlet.

Derfor er der gjort en del ud af præsentationen af data i diagrammer og tabeller, der kan vises direkte på skærmen, så snart dataindsamlingen er afsluttet. Og det er meget nemt at trække disse rapporter. Data fra ETU kan således præsenteres i klasserne, så lærerne kan drøfte trivselsmålingerne direkte med eleverne.

I MTU’en kan en leder trække rapporter fx til drøftelse på et afdelingsmøde. Samtidig er det muligt at danne såkaldte indsatsrapporter, der visuelt viser hvilke spørgsmål, der er vigtigst for respondenterne, samt hvordan respondenterne bedømmer disse. Disse rapporter kan inspirere til, hvor indsatser på baggrund af målingerne bedst kan give effekt.

Og der kan udtrækkes Word-rapporter (der kan konverteres til pdf), så direktion og bestyrelse, hvis det er relevant, kan orienteres om de overordnende – men også de detaljerede – resultater i en samlet læsbar form. Fx kan der benchmarkes mellem klasser, uddannelsesretninger eller afdelinger. Også disse Word-rapporter kan udtrækkes øjeblikket efter at dataindsamlingen er afsluttet. Hvis der er behov, kan skolen selv skrive kommentarer i Word-rapporterne.

ETUGYM
VTUEUD
ETUEUD
MTU

Data-indsamlingen er effektiv

For at gøre dataindsamlingen så simpel som mulig, anvendes UNI-Login, hvor det er hensigtsmæssigt. Alternativt kan der uploades en fil med respondenter. I MTU’en kan fx desuden uploades medarbejder-afdeling-leder-referencer, så dataindsamlingen er organiseret hensigtsmæssigt i forhold til skolens organisation. I VTU’en kan fx uploades virksomhed-afdeling-kontakt-referencer. Undervejs i dataindsamlingen er det muligt at følge med i svarprocenterne, så der kan rykkes, hvis der er behov.

Vi passer på jeres data

Da systemerne anvender persondata, skal der indgås såkaldte databehandleraftaler mellem skolen og @ventures. @ventures anvender Datatilsynets anbefalede standard-aftale. CPR-numre er selvfølgelig krypterede.

Supplerende spørgsmål, selvstændige surveys og benchmark

Hvis skolen ud over AddOn-produkterne også abonnerer på grundsystemet @venQuest, er det muligt at udarbejde selvstændige spørgeskemaer – fx skemaer til supplering af evt. lovpligtige spørgerammer eller egne helt selvstændige surveys.

Og @venQuest giver mulighed for at fordybe sig yderligere i dataanalyser med krydstabullering, filtreringer mv. Samtidig giver @venQuest mulighed for at benchmarke med andre skoler, der anvender samme AddOn-produkter.

Og priserne er konkurrencedygtige

Prisstrukturen er simpel: Et AddOn-produkt koster kr. 5.100 årligt i licensafgift. Ønskes således ETUGYM.dk, ETUEUD.dk, VTUEUD.dk og MTU er prisen kr. 20.400 årligt.

Hvis der ønskes abonnement på @venQuest koster det yderligere kr. 11.500 årligt – til gengæld ydes der en rabat på kr. 2.000 pr. AddOn-produkt fra nr. 2 og efterfølgende. Hvis @venQuest således suppleres med ovenstående 4 AddOn-produkter, koster det kr. 31.900 minus en rabat på 3 * kr. 2.000 – altså i alt kr. 25.900.

Eksempler på brugere af @venquest

Aalborg Handelsskole, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Århus Købmandsskole, Business College Syd, Den jydske Haandværkerskole, EA Lillebælt, Føroya Handilsskúli á Kambsdali, Handelsfagskolen, IBC, København Nord, Roskilde Handelsskole, Teknisk Skole Silkeborg, Tietgen-skolen og flere samarbejdsparter