Introduktion

@ventures har udviklet et afrapporteringssystem til visning af ETU resultater på de gymnasiale uddannelser på ETUGYM.dk.

Visningssystemet baserer sig på data fra udannelsesstatistik.dk, som den enkelte institution selv uploader i form af Excel-regneark. Institutionen kan derefter trække overskuelige rapporter med søjlediagrammer og svartabeller.

Der kan læses mere om udtræk af Excel-ark fra uddannelsesstatistik.dk her.