Spørgeskema

Under menupunktet Spørgeskema kan du følge og administrere ETU’en.

Menupunktet indeholder underpunkterne:

Tilknyt skema: Her kan du tilknyttet eventuelle tillægsskemaer til ETU’en.

Følg ETU: Her kan du se en klasseoversigt med svarprocenter.

Upload elever i klasser: Her kan du uploade elevernes klassetilknytninger.

Tilknyt skema

Under Spørgeskema > Tilknyt skema kan du tilknytte tillægsskemaer til det lovpligtige hovedskema.

Denne funktion kan kun anvendes, hvis institutionen har oprettet et tillægsskema med de supplerende spørgsmål i institutionens egen @venQuest-version, eksporteret dette (følg brugervejledningen for @venQuest) og meddelt det til @ventures (send en mail til support-ventures@aabc.dk). Hvis institutionen ikke abonnerer på @venQuest, så kan @ventures varetage oprettelsen af tillægsskemaer.

Efter dit tillægsskema er oprettet og eksporteret, bliver det synligt i oversigten over din institutions tilgængelige skemaer.

Du kan se spørgsmålene (med svarmuligheder) til det lovpligtige hovedskema under Vis de obligatoriske spørgsmål og spørgsmålene til tillægsskemaer under Vis spørgsmål.

For at tilføje et tillægsskema til ETU’en skal du tilknytte klasser til skemaet ved at klikke på Tilknyt klasser.

Herefter præsenteres du for søgefeltet Søg Klasser, hvor de kan søge på de klasser, som du ønsker at tilknytte. Du tilknytter en klasse ved at afkrydse den i oversigten.

Vær opmærksom på, at en klasse kun kan tilknyttes ét tillægsskema. Hvis en klasse allerede er tilknyttet et andet skema, vil dette fremgå ved søgningen og klassen kan ikke vælges.

Du kan tilknytte samtlige klasser, som ikke allerede er tilknyttet et andet skema, eller slette alle klassetilknytninger under hhv. Tilknyt alle klasser uden tilknytning og Fjern alle klassers tilknytning.

Skemaets klassetilknytninger kan ses under Vis tilknyttede klasser.

Følg ETU

Du kan under Spørgeskema > Følg ETU få overblik over svarprocenten for de enkelte klasser.

Ved at klikke på Hent pdf åbnes et pdf dokument med en oversigt over de elever, som (helt eller delvist) har besvaret spørgeskemaet. De elever, som ikke har afgivet en besvarelse endnu fremgår ikke i oversigten.

Upload af elever i klasser

Under Spørgeskema > Upload af elever i klasser kan du uploade en oversigt over elevers klassetilknytning, såfremt du ikke ønsker at bruge oplysningerne fra Styrelsen for It og Læring (STIL).

I det øjeblik du uploader en oversigt, så stopper al fremtidig opdatering af elevers klassetilknytning fra STIL.

Du kan uploade en oversigt over samtlige eller enkelte udvalgte elevers klassetilknytning. Hvis oversigten er ufuldstændig og ikke indeholder samtlige elevers klassetilknytning, suppleres oversigten med informationer STIL på tidspunktet for upload.