Hvad møder eleven?

Når eleven gå ind på www.etueud.dk og logger ind sit UNI•Login, mødes vedkommende først af en start-side med information om ETU’en, herunder dens formål mm.

Derefter skal eleven besvare en række baggrundsspørgsmål om køn og alder samt hvilket forløb eleven er ved at gennemføre.

Herefter ledes eleven direkte til ETU’ens lovpligtige spørgsmål fra hovedskemaet.

Navigationen foregår på alle sider ved, at eleven efter endt besvarelse trykker på Videre. Eleven skal besvare alle spørgsmål (eventuelt blot med et ”Ved ikke”) for at kunne gå videre.

Når alle spørgsmål fra det lovpligtige hovedskema er besvaret, ledes eleven automatisk og uden synligt ophold videre til eventuelle tillægsskemaer.

Efter alle spørgsmål er besvaret, trykker eleven på Send din besvarelse og besvarelsen registreres.

Til slut får eleven besked om, at besvarelsen er sendt og bliver bedt om at lukke browservinduet.

Såfremt eleven ikke færdiggør spørgeskemaet og til slut trykker på Send din besvarelse, registreres besvarelsen ikke, og besvarelsen indgår derfor heller ikke i afrapporteringen.

En elev, som har kun delvist har besvaret spørgeskemaet og derefter er logget af, kan altid logge på igen og vil så automatisk blive ledt hen til det spørgsmål, hvor vedkommende slap.