1.2 Skolen booker prøven til et bestemt tidspunkt for testtagere registreret i systemet

Denne procedure anvendes, når skolen vil booke en prøve til et bestemt tidspunkt for testtagere registreret i systemet. Proceduren er ens uanset om testtagerne skal anvende UNI-Login eller adgangskoder oprettet af skolen.

Administrationen sker på web-adressen: http://amubooking.ventures.dk.

Husk også her, at hvis den, der skal booke, ikke har et administratorlogin, skal det rekvireres på support@ventures.dk.

Når skolen har logget sig ind med administrator-login skal der under menu-punktet [Bookinger] vælges [Opret booking].

Her skal den ønskede prøve findes frem. Skriv fx en del af testens navn i søgefeltet.

Hvis prøven ønskes gennemset inden den bookes, kan der klikkes på [Prøv testen], så vil prøven blive vist som eleven ser den.

Der kan klikkes rundt i prøven og den afsluttes ved at klikke på [Afslut prøven]. Her fremkommer en prøverapport, som kan gennemses.

Vælg den ønskede prøve ved at klikke på prøvens navn.

Indtast et navn på bookingen – det er en god idé at kalde bookingen noget genkendeligt, der omfatter fx prøvens navn og det hold, der bookes.

Klik på [Opret] og nu skal testtagerne vælges.

Herefter angives startdato og tidspunkt samt slutdato og tidspunkt for prøven.

Hvis der er behov for at forlænge den tid, kursisterne har til rådighed for prøven, gøres det også her.

Klik på [Opret].

Er bookingen korrekt, kan den nu godkendes, og den vil være klar til testtagerne på det valgte tidspunkt.