2.1 Testtageren opretter sig selv på AMUPRØVER.dk

Hvis testtageren ikke har et login, klikkes på [Andet login] og herefter på [Registrér], hvor der står Ny bruger?

På siden [Ny bruger] vælges først den skole, som testtageren er tilknyttet i forbindelse med prøven.

Herefter indtastes testtagerens Navn, der vælges et Brugernavn og en Adgangskode, der gentages.

Herefter indtastes testtagerens CPR-nummer og en e-mail-adresse (kan anvendes, hvis adgangskoden er glemt).
Der kan nu klikkes på [Opret], og testtageren får adgang til sin egen side i testsystemet.