2.2 Testtageren tilmelder sig den relevante prøve

Når testtageren er logget ind i testsystemer på sin egen side, er der en liste over Dagens test, Kommende test og Tidligere afholdte test.

Hvis der ikke er nogen prøve under Dagens test, kan testtageren klikke på [Gå til prøvetilmelding].

På siden [Tilmeld prøve] vælges den prøve, testtageren skal tage.

For at finde den relevante prøve kan der indtastes en del af prøvens navn i søgefeltet, eller de relevante foldepaneler kan foldes ud.

Den relevante prøve vælges ved at klikke på prøve-navnet.

Bekræft tilmeldingen og vend tilbage til den oprindelige prøveoversigt.

Under Dagens test er den valgte prøve fremkommet med angivelsen Pauset.

For at kunne starte prøven, skal skolen åbne for prøven.