2.4 Testtageren starter prøven

Denne procedure anvendes, når en kursist er logget ind på AMUPRØVER.dk og skal starte sin prøve.

Hvis starttidspunktet er pauset, afventes at skolen igangsætter prøven.

Er der et bestemt starttidspunkt for prøven, afventes dette.

Herefter klikkes på [Start]-knappen og prøven kan gennemføres.

Der kan bladres mellem opgaverne ved at klikke på næste eller på det lille opgavenr. over opgaven. Og der kan bladres mellem de forskellige kategorier ved at klikke på dem.

Bemærk, at den lille firkant med opgavenummeret bliver udfyldt, når en opgave er besvaret.

Når testtageren er færdig, klikkes på [Afslut prøven] og når man har angivet, at man er sikker på at ville afslutte, fremkommer en besked. Hvis prøven indeholder praktiske opgaver, der skal bedømmes af læreren, fremkommer en besked om dette. Ellers fremkommer resultatet af testtagerens besvarelser.