1.1   Skolen opretter testtagerne på miljoebooking.ventures.dk

Denne procedure anvendes, hvis skolen har valgt på forhånd at styre, hvilke testtagere der skal have adgang til testen og tidspunktet for denne adgang. Proceduren anvendes for testtagere, der ikke har UNI-Login.

Først skal skolen sikre sig, at skolen har en administratoradgang til systemets brugeradministration og bookingsystem.

Administrationen sker på web-adressen: http://miljoebooking.ventures.dk. Der er ikke adgang til dette site med UNI-Login, så der skal rekvireres et administrator-login fra support@ventures.dk inden skolen kan gå i gang.

Når skolen har logget sig ind med administrator-login skal der under menu-punktet [Administration] vælges undermenuen [Elev masseoprettelse].

Her udfyldes Klassenavn, og de testtagere, der skal oprettes, indtastes i feltet “Elever”.

Hvis der er fejl i nogle af de oprettede elver, listes disse i feltet “Fejlbehæftede elever”

Hver enkelt klasse eller hold skal oprettes særsskilt. Under menu-punktet [Administration] og undermenuen [Elev] kan der ses en oversigt over de oprettede testtagere.