1.2 Skolen booker prøven til et bestemt tidspunkt for testtagere registreret i systemet

Denne procedure anvendes, når skolen vil booke en prøve til et bestemt tidspunkt for testtagere registreret i systemet. Proceduren er ens uanset om testtagerne skal anvende UNI-Login eller adgangskoder oprettet af skolen.

Administrationen sker på web-adressen: http://miljoebooking.ventures.dk.

Husk også her, at hvis den, der skal booke, ikke har et administratorlogin, skal det rekvireres på support@ventures.dk.

Når skolen har logget sig ind med administrator-login skal der under menu-punktet [Bookinger] vælges [Opret booking].

Her skal den ønskede test findes frem. Skriv fx en del af testens navn i søgefeltet.

Hvis testen ønskes gennemset inden den bookes, kan der klikkes på [Prøv testen], så vil testen blive vist som eleven ser den.

Der kan klikkes rundt i testen og den afsluttes ved at klikke på [Afslut prøven]. Her fremkommer en testrapport, som kan gennemses.

Vælg den ønskede test ved at klikke på testens navn.

Indtast et navn på bookingen – det er en god idé at kalde bookingen noget genkendeligt, der omfatter fx testens navn og det hold, der bookes.

Klik på opret og nu skal testtagerne vælges.

Herefter angives startdato og tidspunkt samt slutdato og tidspunkt for testen.

Hvis der er behov for at forlænge den tid kursisterne har til rådighed for testen gøres det også her.

Klik på [Opret].

Er bookingen korrekt, kan den nu godkendes og den vil være klar til testtagerne på det valgte tidspunkt.