1.3 Skolen henter (booker) link eller QR-kode til testen

Denne procedure anvendes, når skolen vurderer, at det ikke er nødvendigt at godkende de testtagere, der skal tage testen og derfor ønsker en særlig enkel måde at igangsætte testen på. Situationen vil oftest opstå, når skolen har samlet testtagerne fysisk og derfor har alle testtagerne til rådighed på samme tidspunkt og samme sted. Proceduren forudsætter, at testtagerne anvender UNI-Login.

I denne situation er det muligt at give testtageren et link eller en QR-kode til testen, som testtageren herefter kan aktivere og tage testen. Vær opmærksom på, at i dette tilfælde kan andre UNI-Login-brugere også få adgang til testen, hvis de får adgang til linket eller QR-koden. Skolen vil kunne se, hvis dette sker.

Administrationen sker på web-adressen: http://miljoecertificering.ventures.dk, hvor skolen logger sig ind med UNI-Login på det område af siden, der er forbeholdt skoler.

Når skolen har logget sig ind, skal der under menu-punktet [Bookinger] vælges [Opret booking].

Her skal den ønskede test findes frem. Skriv fx en del af testens navn i søgefeltet.

Hvis testen ønskes gennemset inden den bookes, kan der klikkes på [Prøv testen], så vil testen blive vist som eleven ser den.

Der kan klikkes rundt i testen og den afsluttes ved at klikke på [Afslut prøven]. Her fremkommer en testrapport, som kan gennemses.

Vælg den ønskede test ved at klikke på testens navn.

Indtast et navn på bookingen – det er en god idé at kalde bookingen noget genkendeligt, der omfatter fx testens navn og det hold, der bookes.

Herefter kan testen godkendes og der linket til testen kan enten rundsendes pr. mail, indsættes på en web-side (fx en side på en læringsplatform) eller skrives på tavlen (her er kortlinket særlig velegnet, da det er nemt at skrive af). Linket kan desuden udskrives som QR-kode, der kan udleveres til testtagerne og indscannes på deres smartphone eller tablet.