1.4 Skolen godkender start af testtagerens test

Denne procedure anvendes, når testtagerne selv har registreret sig til den test, de skal tage (procedure 2.2), men først kan igangsætte testen, når skolen har åbnet for den.

Administrationen sker på web-adressen: http://miljoecertificering.ventures.dk, hvor skolen logger sig ind med UNI-Login på det område af siden, der er forbeholdt skoler. Administrationen er uafhængig af, om testtagerne anvender UNI-Login eller egne adgangskoder.

Når skolen har logget sig ind, skal der under menu-punktet [Bookinger] vælges [Aktive og fremtidige bookinger].

Ryd søgefeltet Booking oprettet af bruger: og find den relevante booking, der vil være navngivet med en del af testens navn med et efterstillet -Auto-tilmeldt (evt. med et efterfølgende nummer). Testens fulde navn vil stå i kolonnen Test, så der er sikkerhed for, at det er den rette test. Sorter evt. på kolonnen Starttidspunkt for at få den seneste booking.

Ud for den relevante booking og test klikkes på [Åbn] i kolonnen Administrer.

Klik på knappen [Start] ud for de testtagere, der skal have åbnet deres test. I kolonnen Handling kan den enkelte testtager pauses igen, ligesom alle i bookingen kan pauses ved at klikke på [Pause alle].

Når [Start] er aktiveret ud for en testtager, vil testtageren kunne starte sin test.