2.1 Testtageren opretter sig selv på miljoecertificering.ventures.dk

Hvis testtageren ikke har et login, klikkes på [Andet login] og herefter på [Registrér], hvor der står Ny bruger?

På siden [Ny bruger] vælges først den skole, som testtageren er tilknyttet i forbindelse med testen.

Herefter indtastes testtagerens Navn, der vælges et Brugernavn og en Adgangskode, der gentages.

Ved klik på [Opret] oprettes testtageren og testtageren skal klikke på [tilbage] til login. Her indtastes det netop oprettede Brugernavn og Adgangskode (er forudfyldt) og der klikkes på [Log ind].

Første gang testtageren logger ind, skal testtageren indtaste sit CPR-nummer og en e-mail-adresse (kan anvendes, hvis adgangskoden er glemt).

Der kan nu klikkes på [Log ind], og testtageren får adgang til sin egen side i testsystemet.