2.2 Testtageren tilmelder sig den relevante test

Når testtageren er logget ind i testsystemer på sin egen side, er der en liste over Dagens test, Kommende test og Tidligere afholdte test.

Hvis der ikke er nogen test under Dagens test, kan testtageren klikke på [Gå til prøvetilmelding].

På siden [Tilmeld prøve] vælges den test, testtageren skal tage.

For at finde den relevante test kan der indtastes en del af testens navn i søgefeltet, eller de relevante foldepaneler kan foldes ud.

Den relevante test vælges ved at klikke på test-navnet.

Bekræft tilmeldingen og vend tilbage til den oprindelige testoversigt.

Under Dagens test er den valgte test fremkommet med angivelsen Pauset.

For at kunne starte testen, skal skolen åbne for testen.