Procedure for resultataflæsning af test på sprøjtecertifikatet

Diagrammet på denne side viser, hvordan skolen får adgang til testtagernes resultater, efter at de har taget en test på miljoecertificering.ventures.dk.

Administrationen sker på web-adressen: http://miljoecertificering.ventures.dk, hvor skolen logger sig ind med UNI-Login på det område af siden, der er forbeholdt skoler.

Når skolen er logget ind vælges menupunktet [Find enkelt bookings resultater] under menu-punktet [Testresultater].

For at se den relevante testbooking kan det være nødvendigt at rydde alle søgefiltrene på siden.

For at finde den relevante test kan der indtastes en del af testens navn i søgefeltet, eller de relevante foldepaneler kan foldes ud.

Når den relevante testbooking er fundet, klikkes på [Vis] i kolonnen Vis testresultat ud for testen.

Hvis testen indeholder praktiske opgaver, der skal bedømmes, vil der stå Bedøm i kolonnen Bedøm ud for de testtagere, der skal have deres praktiske opgave bedømt.

Bedømmelse kan enten ske ved at klikke på Bedøm ud for den enkelte testtager eller ved at klikke på [Bedøm fritekster]-knappen, der ligger lige under listen af testtagernes testresultater. Hvis der er flere testtagere, der skal have bedømt deres opgaver, er det nemmest at anvende knappen under listen.

Når der er klikket på [Bedøm fritekster], fremkommer en oversigt over alle testtagerne og hvilke opgaver, der er bedømt henholdsvis ikke bedømt.

Klik på Ikke bedømt for en opgave ud for en testtager.

Herefter kan opgaven pointgives på de enkelte kriterier jf. prøvebeskrivelserne. Pointene er af nemhedshensyn sat til max-point som udgangspunkt.

Klik på [Gem], når pointgivningen er afsluttet for den pågældende testtager. Og klik herefter på [Tilbage] for at komme tilbage til oversigten over bedømte og ikke bedømte opgaver.

Når alle opgaver er bedømt klikkes på [Tilbage] på siden [Bedøm fritekster for].

Herefter kan prøveresultaterne aflæses for alle testtagerne på oversigten.

Er der stadig ikke-bedømte opgaver, vil det fremgå ved at der ud for en testtager fortsat står Bedøm i Bedøm-kolonnen.

En excel-liste over testtagernes testresultater vil kunne downloades i Excel ved at klikke på [Hent] under kolonnen Regneark på bookingoversigten under menupunktet [Find enkelt bookings resultater] under menu-punktet [Testresultater].