Aktuel information om e-læring, it & pædagogisk innovation

Ny obligatorisk Vejledende Matematiktest for Voksne

@ventures kan nu løfte sløret for nyt projekt omkring udvikling og afprøvning af ny Vejledende Matematiktest for Voksne, der bliver udviklet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I 2007 udviklede @ventures sammen med flere samarbejdspartnere den matematiktest, der er tilgængelig i dag. Denne skal udvikles både grafisk, teknisk og indholdsmæssig for at imødekomme udviklingen på området. Dette indeholder blandt andet en ny digital løsning.

Læs mere om tilbuddet her.

Netværksmøde for brugere af @venQuest og etueud.dk og etugym.dk

@ventures vil gerne invitere til netværksmøde for brugere af @venQuest og etueud.dk og etugym.dk. Kom og mød de andre brugere af @ventures’s kvalitetsmålingsværktøjer. Bliv inspireret og vend dine erfaringer med hele netværket.

Program 
12:00-12.30: Frokost
12.30-13.30: Lektor, ph.d. Bent B. Andresen (DPU) om at bruge data i kvalitetsudviklingsøjemed
13.30-14.00: Reaktioner og erfaringsudveksling med @ventures og DPU
14.15-14.45: Nye faciliteter på etueud.dk og etugym.dk
14.45-15.30: Anden erfaringsudveksling, herunder hvordan den 3-årige undervisningsmiljøvurdering kan kobles sammen med ETU’en.

Hvornår: 13. september 2017
Tidsrum: 12:00-15:30
Sted: Aarhus Business College,  Sønderhøj 9, 8260 Viby J
Tilmelding: konsulenter@ventures.dk

Forsikringsakademiet køber @venX

​@ventures har indgået kontrakt med Forsikringsakademiet om licenser og drift af testsystemet @venX. Forsikringsakademiet er uddannelsessted for hele forsikrings- og pensionsbranchen og skal i første omgang gennemføre op mod 10.000 digitale test årligt.

I forvejen abonnerer Gyldendal på @venX, hvor de afvikler over 2 mio. digitale test årligt. Forlaget Matematik anvender @venX til omkring 10.000 digitale test årligt og @ventures afvikler selv over 20.000 digitale test årligt i Den Nationale Sprogscreening.

@venX anvendes desuden af Finansrådet, Hjemmeværnet, Undervisningsministeriet og en række erhvervsskoler.

​Se mere her​.

Nyt idéhæfte om Flipped Classroom

Få inspiration til at organisere undervisningen som Flipped Classroom med egnede e-læringsværktøjer og –materialer.

I den seneste udgivelse fra eVidenCenter idéhæftet “Flipped Classroom” får du eksempler på, hvordan udvalgte digitale materialer og værktøjer kan anvendes meningsfuldt inden for rammerne af formålet med Flipped Classroom. Som et fælles grundlag for organisering af undervisning, indledes hæftet med en beskrivelse af eVidenCenters tilgang til Flipped Classroom, samt en præsentation af Den eDidaktiske Overvejelsesmodel i relation til tilgangen til Flipped Classroom.

Ibøger og faglig læsning
Nyt idéhæfte og ny projektrapport om ibøger i undervisningen

Ibogen er et digitalt læremiddel, som gennem de senere år har vundet indpas i undervisningen og i mange tilfælde erstattet trykte bøger. Men i hvilket omfang, og hvor og hvornår giver det mening af bruge ibøger i undervisningen? Og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med anvendelsen af ibøger? Hvorledes bruger eleverne ibogens funktionaliteter og modaliteter? Hvilke læsestrategier bruger eleverne, når de læser ibøger? Og hvad sker der med læringen i klasserummet, når ibogen er læremidlet? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for projektet ”Ibøger og faglig læsning”, som er gennemført i skoleåret 2013/14

Digitalt værktøj til sprogscreening

Projektet “Ny national digital sprogscreening af EUD-elever” skal give et værktøj til undervisere og skoler, så de får en mere detaljeret viden om elevers sproglige styrker og svagheder i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse

Læs mere om projektet EUD Dansk, som screeningsværktøjet er en del af

OBS: I webinaroptagelsen oplyses, at Taleinstituttet i Aalborg er lukket. Det er ikke korrekt – det lever i bedste velgående, blot som en kommunal institution i stedet for en regional.

Nyt temahæfte om læringsspil
Runerod er et digital læringsspil til matematik – særligt udviklet til drenge i mellemtrinnet. Formålet med temahæftet er at inspirere til inddragelsen af digitale spil i undervisningen samt introducere til, hvorledes spil kan bidrage til undervisningsdifferentiering og motivering af særlige målgrupper.
@ventures/eVidenCenter står sammen med Forlaget Matematik og it-virksomheden Kanda bag Runerod
Se også Runerods hjemmeside

Digital indsats: eSkoler Midt
19 skoler er gået sammen om den digitale indsats eSkoler Midt, der vil bringe Region Midtjylland helt i front, når det drejer sig om e-læring, it og didaktik på ungdomsuddannelserne.
eVidenCenter er projektleder på eSkoler Midt
Region Midtjylland er projektejer og støtter eSkoler Midt med seks millioner

Få danskundervisning online
På et nyt site fra Undervisningsministeriet kan du finde en række online ressourcer, bl.a. øvelsestest, til danskundervisning rettet mod udenlandske arbejdstagere. Udviklingen af sitet er sket i samarbejde med @ventures og VIFIN, Videncenter for integration

e-læring og digitale test indgår i den digitale velfærd

Digital undervisning og læring, digitale redskaber integreret i undervisningen, digital retning af opgaver samt digital eksamen og prøver indgår i målsætningerne for den nye fællesoffentlige strategi for digital velfærd, som regeringen,KL og Danske Regioner har formuleret for 2013-2020.

Effektivt værktøj til digital sprogvisitering
Projektet EUD Dansk – Bedre faglig læsning og skrivning har bl.a. fokus på udvikling af et digitalt værktøj, der skal være med til identificere faglige forudsætninger og anvise indsatser i forhold til EUD-elever.  Målet er at fastholde flere unge på erhvervsuddannelserne
@ventures/eVidenCenter har udviklet screeningsværktøjet, der gennem to år har været testet på EUD på Århus Købmandsskole og skal videreudvikles til også at kunne bruges nationalt