@VENTURES – PRODUKTER OG SERVICES

@ventures kernekompetence er udvikling af den pædagogiske praksis gennem e-læring og e-læringsværktøjer i form af vores @ven-produkter, herunder testsystemet @venX, der også bruges i forhold til de nationale test og i en bred vifte af andre sammenhænge.

Vil du evaluere online?
Vil du teste digitalt?
Vil du udvikle e-læringsmateriale?

@venQuest; en nem og effektiv mulighed for at evaluere digitalt.

@venX bruges primært til digitale test i undervisningen.

E-læringsmaterialer funderet i praksisorienteret fokus på didaktik og pædagogik.