@venQuest – et evalueringsværktøj

Arbejdet med at måle, dokumentere og udvikle kvalitet får stigende betydning for offentlige og private organisationer. Derfor er der brug for brugervenlige webbaserede værktøjer til at sikre hurtige og effektive evalueringer og analyser. @venQuest er svaret på dette! 

@venQuest er et survey-program udviklet og designet hos @ventures og flere 1000 brugere har anvendt og tilgået systemet. Vi udvikler hele tiden på systemet, så det altid imødekommer de nyeste problemstillinger og behov.

@venQuest skaber muligheden for at gennemfører og evaluere forskellige undersøgelser.

  • Adgang til at generere forskellige rapporter og eksportere disse

  • Mulighed for at designe systemet, så det passer med brugerens behov

  • Adgang til en studenter-version (@venQuest eSurvey)

  • Mulighed for at tilkøbe standardløsninger

  • Et fleksibelt evalueringsværktøj

  • Adgang til administration af respondenter

  • Adgang til at oprette spørgeskemaer med et bredt udvalg af svartyper og skemaer

  • Adgang til bruger administration

  • Support

AddOn-produkter til @venQuest

@ventures gennemfører kvalitetsmålinger i survey-systemet @venQuest med AddOn-produkter inden for specifikke områder (fx ETU, VTU, MTU mv.) for ca. 75 institutioner.

Det er kendetegnende for AddOn-produkterne, at de er udviklet med henblik på at bringe præsentationen af data ud i organisationen, så fortolkningen af disse kan foretages blandt de, hvor data er indsamlet.

Derfor er der gjort en del ud af præsentationen af data i diagrammer og tabeller, der kan vises direkte på skærmen, så snart dataindsamlingen er afsluttet. Og det er meget nemt at trække disse rapporter. Data fra ETU kan således præsenteres i klasserne, så lærerne kan drøfte trivselsmålingerne direkte med eleverne.

I MTU’en kan en leder trække rapporter fx til drøftelse på et afdelingsmøde. Samtidig er det muligt at danne såkaldte indsatsrapporter, der visuelt viser hvilke spørgsmål, der er vigtigst for respondenterne, samt hvordan respondenterne bedømmer disse. Disse rapporter kan inspirere til, hvor indsatser på baggrund af målingerne bedst kan give effekt.

Og der kan udtrækkes Word-rapporter (der kan konverteres til pdf), så direktion og bestyrelse, hvis det er relevant, kan orienteres om de overordnende – men også de detaljerede – resultater i en samlet læsbar form. Fx kan der benchmarkes mellem klasser, uddannelsesretninger eller afdelinger. Også disse Word-rapporter kan udtrækkes øjeblikket efter at dataindsamlingen er afsluttet. Hvis der er behov, kan skolen selv skrive kommentarer i Word-rapporterne.

ETUGYM
VTUEUD
ETUEUD
MTU
ETUVUC
UVEVA
UMV

Data-indsamlingen er effektiv

For at gøre dataindsamlingen så simpel som mulig, anvendes UNI-Login, hvor det er hensigtsmæssigt. Alternativt kan der uploades en fil med respondenter. I MTU’en kan fx desuden uploades medarbejder-afdeling-leder-referencer, så dataindsamlingen er organiseret hensigtsmæssigt i forhold til skolens organisation. I VTU’en kan fx uploades virksomhed-afdeling-kontakt-referencer. Undervejs i dataindsamlingen er det muligt at følge med i svarprocenterne, så der kan rykkes, hvis der er behov.

Vi passer på jeres data

Da systemerne anvender persondata, skal der indgås såkaldte databehandleraftaler mellem skolen og @ventures. @ventures anvender Datatilsynets anbefalede standard-aftale. CPR-numre er selvfølgelig krypterede.

Supplerende spørgsmål, selvstændige surveys og benchmark

Hvis skolen ud over AddOn-produkterne også abonnerer på grundsystemet @venQuest, er det muligt at udarbejde selvstændige spørgeskemaer – fx skemaer til supplering af evt. lovpligtige spørgerammer eller egne helt selvstændige surveys.

Og @venQuest giver mulighed for at fordybe sig yderligere i dataanalyser med krydstabullering, filtreringer mv. Samtidig giver @venQuest mulighed for at benchmarke med andre skoler, der anvender samme AddOn-produkter.

Og priserne er konkurrencedygtige

Prisstrukturen er simpel og priserne lave. Se mere her.

Eksempler på brugere af @venQuest

Agroskolen
AMU Fyn
AMU Nordjylland
AMU Syd
AMU VEST
Asmildkloster Landbrugsskole
Business College Syd
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter
Campus Vejle
College 360
Dalum Landbrugsskole
Den Jyske Håndværkerskole
Erhvervsskolen Nordsjælland
Frederikshavns Handelsskole
Grindsted Landbrugsskole
Gråsten Landbrugsskole
Handelsfagskolen
Herningsholm Erhvervsskole
IBC
Jordbrugets Uddannelsescenter
Kjærgård Landbrugsskole
Knord
Køge Handelsskole
Learnmark (Horsens)
Lemvig Gymnasium
Medieskolerne
Mercantec
Nordjyllands Landbrugsskole
Rybners
SoSu Herning
Tech College Aalborg
Tietgen Kompetencecenter
Tradium
Uddannelsescenter Holstebro
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Viden Djurs
Aalborg Handelsskole
Aarhus Business College
Herning HF og VUC
Horsens HF & VUC
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
HF-Centret Efterslægten
VUC Roskilde
Stenhus Gymnasium
Hjørring Gymnasium og HF-kursus
EUC Nord
Favrskov Gymnasium
Vejen Gymnasium og HF
Herlev Gymnasium & HF
Nørre Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Egedal Gymnasium og HF
Nørresundby Gymnasium & HF
Randers HF og VUC
Holstebro Gymnasium og HF
Christianshavns Gymnasium
Aabenraa Statsskole
TH. LANGS HF & VUC
N. Zahles Gymnasieskole
Næstved Gymnasium og HF
Odsherreds Gymnasium
Varde Gymnasium og HF
Ikast-Brande Gymnasium
Mulernes Legatskole, Stx og HF
Tønder Gymnasium
Lemvig Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Virum Gymnasium
Allerød Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Køge Gymnasium
Frederiksværk Gymnasium og HF
Helsingør Gymnasium
Greve Gymnasium
Tårnby Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Ørestad Gymnasium
Aarhus Akademi
Roskilde Gymnasium
Faaborg Gymnasium
Det Frie Gymnasium
Svendborg Gymnasium
Risskov Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Odense Katedralskole
Nordfyns Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
Brønderslev Gymnasium og HF
Solrød Gymnasium
Brøndby Gymnasium
Vestfyns Gymnasium
Alssundgymnasiet Sønderborg
Nykøbing Katedralskol
Høje-Taastrup Gymnasium
Frederikssund Gymnasium
Middelfart Gymnasium og HF
Tornbjerg Gymnasium
Københavns Private Gymnasium
Sorø Akademis Skole
Mariager Fjord Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Niels Steensens Gymnasium
Jørlunde Metalskole