AddOn-produkter til @venQuest

@ventures gennemfører kvalitetsmålinger i survey-systemet @venQuest med AddOn-produkter inden for specifikke områder (fx ETU, VTU, MTU mv.) for ca. 75 institutioner.

Det er kendetegnende for AddOn-produkterne, at de er udviklet med henblik på at bringe præsentationen af data ud i organisationen, så fortolkningen af disse kan foretages blandt de, hvor data er indsamlet.

Derfor er der gjort en del ud af præsentationen af data i diagrammer og tabeller, der kan vises direkte på skærmen, så snart dataindsamlingen er afsluttet. Og det er meget nemt at trække disse rapporter. Data fra ETU kan således præsenteres i klasserne, så lærerne kan drøfte trivselsmålingerne direkte med eleverne. I MTU’en kan en leder trække rapporter fx til drøftelse på et afdelingsmøde. Samtidig er det muligt at danne såkaldte indsatsrapporter, der visuelt viser hvilke spørgsmål, der er vigtigst for respondenterne, samt hvordan respondenterne bedømmer disse. Disse rapporter kan inspirere til, hvor indsatser på baggrund af målingerne bedst kan give effekt.

Og der kan udtrækkes Word-rapporter (der kan konverteres til pdf), så direktion og bestyrelse, hvis det er relevant, kan orienteres om de overordnende – men også de detaljerede – resultater i en samlet læsbar form. Fx kan der benchmarkes mellem klasser, uddannelsesretninger eller afdelinger. Også disse Word-rapporter kan udtrækkes øjeblikket efter at dataindsamlingen er afsluttet. Hvis der er behov, kan skolen selv skrive kommentarer i Word-rapporterne.