Standard driftbetingelser

@ventures standarddriftsaftale omhandler generelle betingelser for drift og hosting af e-læringsprodukter hos @ventures.

Driftsaftalen dækker under forudsætning af, at der foreligger en kontrakt eller en brugsaftale om drift og hosting med @ventures for Systemet.

Kontrakten fastlægger perioden for driftsaftalens gyldighed.