@venX – et webbaseret testværktøj

Anvendelse af e-læring til f.eks. differentiering af undervisningen og som online læring har øget behovet for at tilbyde testopgaver på forskellige niveauer, og for at deltagerne kan evaluere sig selv. @venX er svaret på dette.

Kan fx anvendes til:

  • Til visitering af nye elever eller studerende som grundlag for undervisningsdifferentiering
  • Til vurdering af, om læring rodfæstes og måling af det aktuelle faglige niveau
  • Til vurdering af, om den enkelte elev eller studerende har nået de faglige målsætninger
  • Til træning af udvalgte færdigheder og kompetencer, fx op til eksamen
  • Til selvevaluering
  • Til elevaktivering
  • Digitale eksamener

Sådan virker @venX

@venX er bygget op i tre system-blokke, som tilsammen udgør et workflow. Forfatterværktøjet, hvor man udvikler test-opgaverne og eksporterer testsæt, bookingsystemet, hvor man booker test til testtageren og afvikleren, hvor man tager selve testen.  

En uddybende beskrivelse af @venX kan hentes her.

 • En platform, der samler test, brugere og afrapportering et sted

 • Et forfatterværktøj til generering og et startudbud af testformater og -typer

 • Bookingsystem til styring af adgang til test samt til rapporter

 • Testafvikleren, der giver testtageren adgang til aktuelle og tidligere test resultater

 • Brugeradministration baseret på UNI-login og eget login

 • Brugerrettighedssystem til forfatterværktøjet

 • Rapportering af deltagernes svar og statistikker over disse

 • Support og videoguides

Rådgivning

@ventures’ konsulenter har stor erfaring og ekspertise inden for test i praksis. Vi kan tilbyde rådgivning før, under og efter forløbet, og hjælp til at omsætte resultater til praksis. På denne måde sikres, at vores kunder får mest mulig ud af deres resultater. 

Standard test

Prøv vores standardtests, hvis I ønsker test, der allerede er udarbejdet og kvalitetssikret. Vi tilbyder blandt andet test i sprogscreening, talforståelse og engelsk. Desuden kan vi udarbejde test, der passer til jeres behov.

Sikkerhed

Testene har tilknyttet et sikkerhedssystem, der muliggør en forskellig anvendelse til selvtest, træning, visitering eller eksamen/certificering. 

Vi passer på jeres data

Da systemerne anvender persondata, skal der indgås såkaldte databehandleraftaler mellem skolen og @ventures. @ventures anvender Datatilsynets anbefalede standard-aftale. CPR-numre er selvfølgelig krypterede.

Driftsvilkår

Her finder du @ventures til en hver tid gældende standarddriftsbetingelser

Brugere af @venX

 • Erhvervsakademierne i Danmark - digital eksamen

  Markedsføringsøkonomstuderende fra erhvervsakademierne i Danmark går til eksamen foran en computerskærm

 • VUC Aarhus
  - visitering ift dansk

  VUC Aarhus har testet nye elever på 9. og 10. klasses niveau digitalt i dansk

 • Århus Købmandsskole – screening ift læse- og talforståelse

  Digitale test er et af omdrejningspunkterne for Århus Købmandsskoles digitale strategi

 • Gyldendal - webprøver til folkeskolen

  Gyldendals webprøver omfatter bl.a. prøver til dansk i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, webprøver til engelsk og webprøver, der svarer til den helt nye prøve i dansk til 10. klasse