AMUPRØVER.dk

– en digital løsning baseret på testsystemet @venX til afvikling af AMU-prøver

AMUPRØVER.dk er @ventures tilbud til AMU-udbydere om gennemførelse af digitale prøver. På nuværende tidspunkt omfatter AMUPRØVER.dk prøverne fra HAKL, Mejeri og landbruget samt enkelte andre områder.

AMUPRØVER.dk, der er baseret på testsystemet @venX, kan afvikle alle de opgavetyper, som anvendes i de lovpligtige AMU-prøver, herunder de praktiske opgaver. De fleste af opgaverne er selvscorende og læreren kan pointgive praktiske opgaver direkte i AMUPRØVER.dk.

Som det eneste testsystem integrerer AMUPRØVER.dk både med UNI-Login og NemID, ligesom der er mulighed for, at skolerne selv opretter og administrerer kursister, og at den enkelte kursist registrerer sig selv.

Kursisten tilgår prøven ved login enten på AMUPRØVER.dk eller via et link, som stilles til rådighed via skolens læringsplatform, udgives på en web-side, tilsendes via e-mail eller scannes via en QR-kode. Mulighederne er fleksible, så den enkelte AMU-udbyder kan anvende netop den form, der passer bedst til skolens administration og kursernes målgruppe. Prøven kan afvikles på alle typer enheder – både pc, tablets og smartphone. Vær dog opmærksom på, at nogle af opgaverne ikke er egnede til smartphones, idet de indeholder meget tekst og rigtig mange svarmuligheder, hvorfor de vil være svære at overskue på en smartphone.

Find brugervejledning her.

Se mere om testsystemet @venX her.

Gratis tilbud om brug af AMUPRØVER.dk

@ventures, der er udviklingsafdeling på Aarhus Business College leverer it-støtte-systemer til kvalitetsmålinger, screeninger, test og prøver til uddannelsessektoren. Langt de fleste skoler på det merkantile område har allerede licenser til et eller flere af disse systemer.

AMUPRØVER.dk er gratis at anvende i hele 2020 og 2021, idet undervisningsministeriet i 2021 udbyder opgaven i fri konkurrence, hvor @ventures naturligvis vil afgive tilbud.

Skoler, der er interesseret i yderligere informationer, eller skoler der ønsker at afprøve eller få licens på AMUPRØVER.dk bedes rette henvendelse til info@ventures.dk.

@ventures gennemfører i øvrigt flere end 4 mio. test årligt i @venX, herunder National Sprogscreening af EUD-elever, FVU-screeninger, FGU-screeninger for undervisningsministeriet samt test og prøver for en række forlag og institutioner.

Spørgsmål og svar vedr. AMUPRØVER.dk

Kan vi altid regne med at testene i AMUPRØVER.dk er 100% up-to-date i forhold til de tests der ligger på uddannelsesadministrationen fra efteruddannelsesudvalgene for disse ændrer sig jo indimellem?

Svar: Ja. AMUPRØVER.dk er finansieret af Aarhus Business College, der selv anvender prøverne og derfor sikrer, at de altid er fuldt opdateret.

Brugervenligheden – er det let og simpelt at gå til, så alle forskellige typer kursister med lethed kan tage testen?

Svar: Kursisterne logger sig ind med UNI-Login eller NemID på http://AMUPRØVER.dk eller får udleveret et link eller en QR-kode. Linket kan ligge på fx jeres læringsplatform eller en web-side, som kursisterne har adgang til. QR-koden kan scannes med en smartphone, ipad eller en tablet. Når linket aktiveres logger kursisten sig ind med UNI-Login, NemId eller et udleveret BrugerID og Password og testen starter. Kursisten kan bladre sig gennem testopgaverne og besvare dem. Når kursisten er færdig afsluttes testen og kursisten får vist testresultatet. Det kan ikke være nemmere. Testsystemet @venX anvendes i grundskolen, på FVU og FGU samt ungdomsuddannelserne. Der afvikles flere end 4 mio test årligt, og vi har stort set ingen supporthenvendelser.

Hvordan genereres testen?

Svar: Læreren eller kursusadministrator logger sig ind med sit UNI-Login – vælger testen og booker testen til specifikke testtagere eller kopierer linket eller QR-koden og udleverer det til kursisterne. Du kan prøve med dit UNI-Login på http://amuprøver.dk. Hvis du vil se en test skal du vælge [Bookinger] -> [Opret booking] og klikke på HAKL og et af FKB’erne. Her kan du se de enkelte prøver ved at klikke på [Prøv testen]. Hvis du prøver at logge ind, og får beskeden ”Du har ikke en rolle på en institution med adgang til AMUPRØVER.dk” skal du sende en besked til support@ventures.dk, og bede om adgang.

Hvem skal bruge tid i forhold til prøveafholdelse i jeres system, kun underviser eller både underviser og administrativ personale?

Svar: Det er op til den enkelte skole om det er læreren eller administrationen, der skal håndtere prøven. Se ovenfor.

Hvad skal der gøres pr. prøve pr. elev?

Svar: Intet ud over ovenstående.

Er prøven selvrettende?

Svar: Ja, hovedparten af opgaverne er selvrettende, men der er i nogle af AMU-målene nogle praktiske opgaver, hvor kursisten skal aflevere løsningen i fx et regneark eller på anden vis, eller demonstrere en færdighed overfor læreren. De praktiske opgaver pointbedømmes af læreren i systemet. Der ligger til hver praktisk opgave en rettevejledning digitalt ud for det sted, hvor læreren skal pointgive opgaven. Se fx AMU-prøve 40754 Anvendelse af pivot-tabeller (FKB2735) på AMUPRØVER.dk, hvor de to første opgaver er praktiske opgaver.

Kan resultatet overføres direkte til det administrative system (EASY / LUDUS) eller skal det manuelt indtastes?

Svar: De administrative systemer har endnu ikke web-services, så prøveresultaterne kan overføres automatisk. Men når de tilbyder dette, vil AMUPRØVER.dk også tilbyde den løsning. Vi er ved at udvikle en robot, der kan overføre prøveresultater fra AMUPRØVER.dk til Lectio. Vi kan udvikle en tilsvarende til LUDUS – men robotten skal i givet fald tilkøbes.

Hvad er jeres forventninger til drift sikkerheden?

Svar: Da vi afvikler mere end 4 mio. test årligt, kan vi garantere en meget høj driftsstabilitet. Se i øvrigt vores standarddriftsaftale her.

Hvordan tilgår kursisterne systemet, skal de manuelt oprettes i systemet eller via fx uni-login?

Svar: Via UNI-Login, NemID eller adgangskoder, skolen selv opretter. Se ovenfor.

Kan testen tages via telefonen?

Svar: Ja, men nogle af opgaverne i HAKLs prøver er meget teksttunge og har mange svarmuligheder, hvorfor de er svære at læse på skærmen. Kursisten kan scanne den genererede QR-kode og komme hurtigt i gang med prøven på telefonen.

Hvornår skal I senest have besked om vi ønsker at benytte jeres test?

Svar: I kan benytte systemet fra 1. januar.

Vi har i forvejen licens hos jer til nogle kvalitetsmålinger, test m.m., betyder det at vi altid automatisk har gratis adgang til AMU test hos jer?

Svar: Ja, indtil udgangen af 2021, hvor ministeriet har valgt et system, som I skal bruge. Forhåbentlig bliver det vores system, idet vi vil byde på opgaven.

Er vi bundet af et valg hos jer, dvs. kan vi tilmelde os og så hoppe fra igen?

Svar: I kan anvende systemet så længe i har lyst – det er gratis indtil udgangen af 2021. Der er ingen bindinger.