Procedure for start af prøve på AMUPRØVER.dk

Diagrammet på denne side viser de forskellige muligheder for, hvordan kursisterne kan få adgang til prøverne til AMU.

Det første spørgsmål skolen skal stille sig er, om testtagerne har et UNI-Login, der er tilknyttet skolen, og at dette UNI-Login ønskes anvendt, når en testtager skal tage en prøve.

Skolen ønsker ikke at anvende UNI-Login

Hvis skolen ikke ønsker at anvende UNI-Login til testtagerne – evt. fordi der ikke er sikkerhed for, at alle testtagere har et UNI-Login, har skolen to muligheder for at give testtagerne adgang:

Situation 1       Skolen ønsker på forhånd at styre, hvilke testtagere der får adgang til prøven og tidspunktet for denne adgang: I denne situation skal skolen først oprette testtagerne i bookingsystemet og derefter udpege (booke) de brugere, der skal tage prøven på et givet tidspunkt.

Situation 2       Skolen ønsker at testtagerne selv registrerer sig til de prøver, de skal gennemføre, men skolen skal give den enkelte adgang inden testtageren kan tage prøven. I denne situation skal testtageren først oprette sig selv i systemet, hvorefter testtageren kan logge sig ind og bestille en eller flere prøver.

Skolen ønsker at anvende UNI-Login

Hvis det er muligt at anvende UNI-Login, er dette den bedste måde at sikre, at det er den rette deltager, der tager prøven. Det giver også muligheden for at anvende NemID, idet NemID og UNI-Login er knyttet sammen. Har en testtager har glemt sit UNI-Login, kan testtageren i stedet anvende sit NemID.

Hvis testtagerne har et UNI-Login, og skolen ønsker prøverne knyttet til disse, er der tre muligheder for at testtagerne kan få adgang til prøverne til AMUPRØVER.dk:

Situation 3       Testtagerne skal ikke godkendes af skolen: I denne situation er det muligt at give testtageren et link eller en QR-kode til prøven, som testtageren herefter kan aktivere og tage prøven. Vær opmærksom på, at i dette tilfælde kan andre UNI-Login-brugere også få adgang til prøven, hvis de får adgang til linket eller QR-koden. Skolen vil kunne se, hvis dette sker.

Situation 4       Skolen ønsker på forhånd at styre, hvilke testtagere der får adgang til prøven og tidspunktet for denne adgang: I denne situation skal skolen på forhånd udpege (booke) de UNI-Login-brugere, der skal tage prøven på et givet tidspunkt.

Situation 5       Skolen ønsker, at testtagerne selv registrerer sig til de prøver, de skal gennemføre, men skolen skal give den enkelte adgang inden testtageren kan tage prøven. Denne situation kan bruges i sammenhæng med adgangen i situation 4, hvis der er kommet testtagere til efter, at skolen har foretaget en booking som beskrevet under situation 4.

Alle situationerne er beskrevet med procedurer i nedenstående diagram.