Sprøjtecertifikat/hånd- og rygsprøjtecertifikat

Alle, der køber og anvender sprøjtemidler, skal have enten et sprøjtecertifikat eller et hånd- og rygsprøjtecertifikat. Det vil sige, at alle professionelle landbrugere, gartnere, anlægsgartnere, skovarbejdere, greenkeepere m.fl. alt efter hvilket arbejde der udføres, skal have et af de nævnte certifikater for at måtte anvende sprøjtemidlerne erhvervsmæssigt. For at få et sprøjtecertifikat skal kursisten følge et kursus på 10 dage. Har man kun behov for et hånd- og rygsprøjtecertifikat, kan man nøjes med et kursus af 2 dages varighed. Sprøjtecertifikatet kan tages som en del af en EUD uddannelse eller som et AMU-kursus. Hånd- og rygsprøjtecertifikatet skal tages som et AMU-kursus. Fælles er, at kurserne afsluttes med eksamen. Prøverne afvikles gennem det digitale prøvesystem @venX, som er udviklet af @ventures. Det digitale prøvesystem har flere fordele, bl.a. at sikre det, at der ikke skal bruges tid på at rette prøverne, og at alle prøver vurderes ens.

@ventures har ydet faglig sparring til Miljøstyrelsen til udarbejdelse af testene.

Testene er udviklet af Miljøstyrelsen.

Her finder du vejledninger, som passer til de forskellige behov, du kan have som administrator og som underviser, når du har kursister, der skal gennemføre den digitale test til Sprøjtecertifikatet.