CyberKlar – Kursus i it-sikkerhed og GDPR

CyberKlar er et online træningskursus i it-sikkerhed og GDPR til uddannelsessektoren.

Har din skole modtaget phishing mails, der forsøger at franarre oplysninger fra medarbejderne? Eller måske anvender underviserne værktøjer, hvor eleverne kan komme til at afgive personfølsomme data til private virksomheder?

Persondataforordningen stiller krav om, at skoler som dataansvarlige implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer sikker behandling af data. Og indsatser og resultater skal dokumenteres.

CyberKlar hjælper med viden, træning og dokumentation.

Cyberklar bygger oven på @ventures’ digitale testsystem @venX.

Hvad indeholder Cyberklar?

  • Relevante lektioner særligt rettet mod uddannelsessektoren

  • Praksisnære cases

  • Kort og præcis formidling igennem tekst, grafik og video

  • Evaluering igennem quiz

  • Sikker adgang med Unilogin.

  • Nem og hurtig burgeroprettelse

  • Mailnotifikationer om nye og ufuldførte lektioner.

  • Rapporter over aktivitet og resultater.

  • Support

Cyber awareness til alle på din skole

CyberKlar er et kursus i cyber awareness til alle medarbejdere på din uddannelsesinstitution.

Kurset består af en række lektioner om cybersikkerhed og GDPR i uddannelsessektoren, som er særligt rettet mod undervisere, administrativt personale, teknisk personale eller ledere.

Lektioner med et didaktisk design

Hver lektion indledes med en praksisnær case, som motiverer og rammesætter lektionens emne. Lektionens læringsmål følger en klar taksonomi og angives tydeligt i et deltagerrettet sprog.

Lektionens indhold formidles kort og præcist igennem letlæselig tekst (ofte på punktform), illustrative grafikker og små videoer.

Hver lektion afsluttes med en lille quiz, der tester deltageren i lektionens læringsmål.

Se en oversigt over lektionerne her. Der kommer hele tiden nye til.

Sikker adgang til alle

Adgang til CyberKlar foregår igennem Unilogin. Login-løsningen giver høj sikkerhed og minimal administration for skolen.

Nem og hurtig brugeroprettelse

For at komme i gang med cyber awareness træningen skal skolens medarbejdere oprettes som brugere på CyberKlar.

Brugeroprettelsen foregår igennem selvregistrering. Medarbejderen skal gå til www.CyberKlar.dk/loginside, logge ind med Unilogin og oprette sig med rolle (underviser, administrativt personale, teknisk personale eller leder) og e-mailadresse (til mailnotifikationer).

Når medarbejderen er oprettet i CyberKlar, kan medarbejderen efterfølgende logge ind med Unilogin og få adgang til sine rollebestemte lektioner.

CyberKlar giver besked

Skolens medarbejdere vil løbende få adgang til nye lektioner på CyberKlar. CyberKlar giver medarbejderen mailnotifikationer om både nye og ufuldførte lektioner hver 14. dag.

Følg med i medarbejdernes cyber awareness

Skolens administrator kan til hver en tid logge ind og trække rapporter over medarbejdernes aktivitet og resultater på CyberKlar. På den måde kan skolen følge og dokumenterer medarbejdernes cyber awareness.

Priser

Vi går op i, at alle kan være med og dette afspejler sig i vores priser. Se prislisten her.