EUD-screeninger

National Sprogscreening

National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse.

Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det.

Uddybende information kan findes her: http://nationalsprogscreening.dk

Talforståelse

Screeningstesten i talforståelse retter sig mod overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne. Testen kan bruges til afdækning af, hvilket startniveau eleven befinder sig på inden for:

  • regnearter
  • procentregning
  • brøker og decimaltal
  • aflæsning af grafer, tabeller, diagrammer mm.
  • geometri (omkreds, areal, rumfang)

Vejledning: Tal_Screening_Vejledning_2022

Se slides fra webinaret her.

Se slides fra webinaret her

Se slides fra webinaret her.

Engelsk

EngelskTesten giver mulighed for, at undervisningen kan differentieres målrettet, idet det er relativt nemt at udlede af den udspecificerede testrapport, hvilke sproglige problemfelter den enkelte elev har.

Vejledning: Engelsk_Screening_Vejledning_11082014