EUD-screeninger

Talforståelse

Screeningstesten i talforståelse retter sig mod overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne. Testen kan bruges til afdækning af, hvilket startniveau eleven befinder sig på inden for:

  • regnearter
  • procentregning
  • brøker og decimaltal
  • aflæsning af grafer, tabeller, diagrammer mm.
  • geometri (omkreds, areal, rumfang)

Vejledning: Tal_Screening_Vejledning_2022

Se slides fra webinaret her.

Se slides fra webinaret her

Se slides fra webinaret her.

Engelsk

EngelskTesten giver mulighed for, at undervisningen kan differentieres målrettet, idet det er relativt nemt at udlede af den udspecificerede testrapport, hvilke sproglige problemfelter den enkelte elev har.

Vejledning: Engelsk_Screening_Vejledning_11082014