SKAB PÆDAGOGISK INNOVATION MED IT

Vi tilbyder nye didaktiske muligheder med digitale test

Vi øger kvaliteten med evaluering og måling

Vi udvikler og deler læringsmateriale

Vi sætter læring på spil

@VENTURES – KOMPETENCECENTER FOR E-LÆRING

Vores kernekompetence er udvikling af den pædagogiske praksis gennem e-læring og e-læringsværktøjer, herunder testsystemet @venX, der også bruges i forhold til de nationale test og i en bred vifte af andre sammenhænge.

DIGITALE TEST

Vi har udviklet @venX – et unikt system til digitale test.

@venX er målrettet brug i undervisningssammenhænge, og anvendes af mange forskellige samarbejdspartnere og målgrupper.

EVALUERING

Vi har fokus på kvalitet og evaluering. Vi har udviklet survey-værktøjet @venQuest, som effektivt og nemt kan anvendes til måling og evaluering af forskellige indsatser.

E-LÆRINGSMATERIALE

@ventures bygger digitale, tilpassede læremidler til brug i undervisningen og er helt fremme i forhold til at bruge it, e-læring og digitale medier i undervisningen.